Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Åkalla Allah med våra ord och handlingar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

En gång såg jag en man som blev arg på en affärsman. Denna man vände sig i riktning mot qibla, sträckte sina händer mot himlen och skrek ut Allahs alla namn i ett enda ilsket andetag. Jag förvånades över hur väl han hade memoriserat listan av dessa ädla namn. Samtidigt förvånades jag över hans ignorans och det småaktiga uppförandet som gjorde att han nämnde dessa namn på ett sådant opassande sätt, att åkalla dem i en bön mot hans broder. Hur kunde han förhasta sig till att ilsket åkalla dessa namn på ett skrik efter en hum av tvist med någon annan? Han hade inte ens tid att avgöra vem av de som verkligen hade fel.

Han missbrukade Allahs namn på ett nytt sätt.

När vi åkallar Allah med Hans namn ska vi göra det med värdighet, behärskning och förståelse.

Det finns två sätt som vi åkallar Allah genom. Det första sättet är att åkalla Honom med vår bön, att bönfalla honom med de bekymmer som rör vårt världsliga liv och med förhoppningar för det nästkommande livet. Detta är vad vi vanligtivs kallar för bön (du’a).

Det andra sättet som vi åkallar Allah genom, är genom vår gudsfruktan. Detta gör vi genom att åkalla Hans namn i vår åtanke, genom att fundera över betydelsen och signifikansen över dessa namn. Vi gör det genom att lovprisa Honom och förhärliga Honom samtidigt som Hans ädla attribut finns som en grund i form av gudsfruktan i våra böner, våra åtankar och i vår gudsmedvetenhet.

Ibn al-Qayyim uttalar sig: “Allah är den Kunniga och Han älskar de som har kunskap. Han är Vacker och Han älskar skönhet. Han är Barmhärtig och Han älskar de som ger barmhärtighet. Han är snäll och Han älskar de som är snälla mot andra.”

När vi  använder oss av ljuset i Allahs vackra namn genom att lära oss vad de betyder och utvecklar oss själva och vårt temprament i enlighet med de, då har vi verkligen begripit Hans namn.

Jag kommer ihåg att jag läste en hadith i en bok av al-Ghazzî  vid namn A good reminder som lyder: “Framhäv Allahs goda uppträdande i din karaktär.”

Nu är denna hadith inte autentisk, vilket al-Albânî förklarar i al-Silsilah al-Da´ifah (2822). Dock, som ett uttalande och som ett råd, har den en bra betydelse.

Det är precis som Ibn al-Qayyim förklarar, att Allah är den Ständigt Förlåtande och Han älskar att förlåta. Därför belönar och välsignar Han de av oss som förlåter sina medmänniskor. Han är generös och älskar att vi är generösa. Han är den som Döljer våra fel och Han älskar att vi döljer de fel som de som kränkt oss har gjort. Han är Barmhärtig och Han visar Sin barmhärtighet speciellt till de av oss som är barmhärtiga mot andra.

Ett sätt att åkalla Allahs namn genom vår gudfruktan är genom att läsa Koranen. Detta pga. av att Koranen ständigt nämner Hans namn. Detta gör vi även när vi har deras betydelse  i  våra tankar så att de blir en konstant del av våra liv. På så sätt blir vi ännu mer bereoende av Allah, mer ångerfulla, mer uppmärksamma över vårt beteende och starkare i vår tro. Dessa är olika sätt där Allahs namn kommer till förerkligande i våra liv.

Salman al-Awdah

Tags | , , , ,

Submit a Comment