Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Att vara ett exempel

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger i Koranen:

“I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som (med bävan och hopp) ser fram mot (mötet med) Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.” (al-Ahzab 33:21)

Det är en stor välsignelse för vår Ummah (nation). Allah har givit oss ett perfekt exempel på hur man följer denna religion. I varje aspekt av våra liv så har vi ett mänskligt exempel att följa. Vi vet hur han uppförde sig under olika omständigheter och vi vet men säkerhet att hans uppförande var i överrensstämmelse med Allahs uppenbarelse.

Detta är bara en av många välsignelser som muslimerna har fått. I de andra religionerna, som kristendomen och judendomen, har de inget liknande exempel. De har inte i sin ägo så detaljerade och autentiska uppgifter om hur deras respektive profeter levde. Därför, när det gäller dagliga händelser i deras liv, så har de inga autentiska referenser som de kan vända sig till som ger dem tillfredsställelsen av att veta vad Gud begär av dem i varje ögonblick av deras liv.

Om vi tittar på hur människorna runt oss beter sig, så är det vanligt eller normalt att vi letar efter förebilder att se upp till, exempel att följa. Sannerligen, det verkar som majoriteten av mänskligheten behöver förebilder att se upp till. Kanske ger sådana exempel dem vägledning, hopp och självförtroende.

Al-Hamdulillah, att Allah var försett oss med det bästa möjliga exemplet att följa. Vi muslimer behöver inte leta efter likadana förebilder som icke muslimerna har som förebilder och källor till vägledning. Vi behöver inte titta på filmstjärnor, rockstjärnor, idrottsstjärnor eller politiker som källor till vägledning. Tro det eller inte, men dessa är dem som icke muslimerna har som förebilder. Det är därför som de alltid har dessa personer till att ge offentlig informationskampanjer om AIDS och så vidare. Man ber dessa personer att medverka i dessa tillställningar eftersom de är personer som så många ser upp till, beundrar och har dem som förebilder. Det sorgligaste med detta är att även muslimerna börja se dem som förebilder. Allah har välsignat oss med den mest excellente förebilden och ändå vänder vi oss till personer som dessa för en förebild.

Vi måste vända oss till Guds budbärare  för en bra förebild. Emellertid har inte alla tillgång eller tid att studera profeten Muhammads  liv. Tiden då han levde är längesedan förbi och saker och ting har ändrats sedan den tiden – vissa personer verkar inte kunna se att fastän saker och ting verkar ha förändrats, har de inte fundamentalt förändrats sedan Profetens  tid.

För dessa och andra anledningar, så letar även hängivna muslimer efter s.k. “förebilder”. Personer som står nära deras egen situation och omgivning. Många av oss behöver se förebilder och exempel att följa framför oss idag, personer som reagerar på händelser som sker idag. Alla muslimer inser nog att Profeten är den bästa förebilden men ibland är det svårt för dem att exakt förstå hur detta exempel passar in i det liv som dem lever idag, när de t.ex. lever i en icke muslimsk omgivning där förbjudna saker och händelser omger dem. Hur klarar man att behålla sin tro i en sådan omgivning? Vad ska man göra när man prövas i specifika situationer i en sådan omgivning?

I dessa fall, vilka ska vi ta som exempel eller förebilder? Svaret är att vi ska använda oss av de personer som har Profeten  som förebild och genom deras kunskap och förståelse av Profeten . Det är de lärda, de personer som har kunskap och taqwa (gudsfruktan).

De är Profetens  arvingar, så som det har rapporteras i en autentisk hadith:

“De lärda är Profetens arvingar.”  (Ahmad, at-Tirmidhi, och andra enligt al-Albaani, är den sahih, Sahih al-Jami as-Sagheer, nr: 6297)

De har kunskapen att förstå Koranen och sunnah och se dess vägledning för dagens samhälle. De har taqwa (gudsfruktan) för att applicera denna kunskap i dagens samhälle. Kunskap utan taqwa (gudsfruktan) är inte tilltäcklig och tvärtom, man måste ha både.

Dessa är de personer som vi bör ta som förebilder för våra egna liv. Men det finns en annan aspekt som jag också skulle vilja påpeka. Vare sig du gillar det eller inte, vare sig du inser det eller inte, så är var och en av er en förebild för någon annan. Igen, du inser kanske inte det faktum men så är det. Guds budbärare  var en förebild för hela vår Ummah (nation) och denna förebild har förts vidare till oss med respekt för vissa individer. Vi kan reflektera över vissa saker så förstår ni att så är fallet.

Många av er har yngre syskon. Det är väldigt vanligt för yngre syskon att se upp till sina äldre syskon. Många gånger står äldre syskon närmare dem än deras föräldrar, med respekt för ålder, livsstil, omgivning, problem osv.

Fredagspredikan av Jamal ad-Din Zarabozo

Tags | , , ,

Submit a Comment