Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ett leende är en allmosa

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeten Muhammed  som vägleder mänskligheten till det mest fullkomliga av alla levnadssätt och vars liv och handlande är ett lysande exempel (Koranen 68:4) har sagt att ett leende är en allmosa (sadaqah).

Konvertiten Leopold Weiss som antog namnet Muhammed Asad skrev boken “Vägen till Mecka” där han bl.a. nämner sin konversion till islam och sina många resor i den muslimska världen. I boken beskriver Asad om hur han efter många års vistelse i den muslimska världen återvänder hem till Europa med sin hustru. På tåget i Europa betraktar han sina medresenärer och slås av insikten att ingen ler, tvärtom uttrycker deras ansikten bedrövelse och bitterhet. Han konstaterar att i den muslimska världen log människorna mycket mer även om de var fattiga medan i Europa där materialistiskt välstånd råder log knappast någon.

Även en annan konvertit till islam lade märke till det utbredda leendet i den muslimska världen, denna konvertit är känd vid namnet Malcolm X. I sin självbiografi skriver han om sin pilgrimsresa till den heliga staden Mecka där han träffade muslimer från världens alla hörn. I sin bok skriver han om alla de pilgrimer som närmade sig honom därför att han var en främmande amerikansk muslim. Dessa pilgrimer kunde inte tala engelska men det hindrade inte dem från att, som han själv beskrev det, krama honom med ett leende över hela ansiktet.

BBC sände ett tv-program om den mänskliga kommunikationen där det konstaterades att en stor del av den denna kommunikation utgörs av ansiktet. Enligt programmet uppstod bl.a. missförstånd lätt över Internet därför att man inte kunde se varandras ansiktsuttryck. Internetanvändarna hade därför tagit fram smileys (teckenkombinationer som föreställer olika ansiktsuttryck). Forskarna som intervjuades i tv-programmet ansåg att familjebråk uppstod till stora delar på grund av familjemedlemmarnas omedvetna ansiktsuttryck. Ansiktsuttrycken signalerade många gånger helt andra känslor än vad som verbalt blev sagt av de olika familjemedlemmarna. Forskarna varnade att dagens ungdomar riskerar att ha allvarliga kommunikationsproblem i framtiden eftersom de spenderar alltmer tid med dataspel samt att föräldrarna spenderar allt mindre tid med barnen.

Den moderna människan glömmer och är många gånger omedveten om denna viktiga kommunikationsredskap som Skaparen har givit människan. Olyckligtvis har många muslimer också hamnat i denna fallgrop. Profeten Muhammed  var dock medveten om detta viktiga kommunikationsredskap och använde sig av den flitigt under sitt liv. Han var mycket känd bland sitt folk och sina följeslagare för att ofta le. Ibland log han och skrattade så mycket att man till och med kunde se hans kindtänder. På detta sätt spred han fred, försoning och kärlek bland de olika arabiska stammarna.

De troende påbjuds av Allah den Nåderike att efterfölja Profetens  leverne både i de lilla och i de stora tingen i livet. Därför är det viktigt att de troende också tar till sig denna viktiga sunnah och på så sätt börjar sprida allmosor och fred bland människorna.

Tags | , , ,

Submit a Comment