Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Att känna kärleken: 50 sätt att behaga dina föräldrar

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Det finns många som känner svårigheter inför att göra sina föräldrar nöjda. Många unga säger att de är frustrerade, arga eller irriterade över deras föräldrar eftersom den enda feedback de får är kritik. Vad de ofta inte inser är att vi faktiskt förtjänar kritiken. Det är berömmet vi vill ha, som vi ofta inte förtjänar, eftersom vi inte gör något för att förtjäna det.

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Allah har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

“Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” [Sûrah Rûm: 21]

Vi borde tänka på denna vers från Koranen. Vi borde tänka på den mycket. Vad säger den oss om ett liv i äktenskap?

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

60 sätt att behålla din frus kärlek

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

1. Få henne att känna sig trygg och säker – hota inte henne med skilsmässa.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Modern

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

2 Comments

In Relationer

By admin

Jag tänker ta av mig min slöja

On 27, jan 2013 | 2 Comments | In Relationer | By admin

Jag är medveten om att slöjan (hijab) är obligatoriskt och jag har burit den i ett tag men jag känner att valet jag gjort kan vara ett misstag. Jag känner inte att den har gjort mig till en bättre muslim, jag känner att jag lurar folk med mitt yttre eftersom de ser mig som ett exempel även om jag kämpar med många saker. Då är min fråga, om jag tar av mig min hijab, är det någonting Allah kommer att bestraffa mig för? Det verkar som att det är en onödig sak, är inte det viktigaste att man har ett rent hjärta?

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Hur du kan uppnå en stark personlighet

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

När man nämner uttrycket “stark personlighet” väcks många tankar till liv.

Människor ser olika på detta, både positiva och negativa. De negativa tankarna om att ha en stark personlighet är exempelvis att man är högdragen, krävande, arrogant och dominerande.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Rädsla för berömmelse: en förlorad egenskap

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

De lärda och rättfärdiga bland denna ummah fruktade ständigt berömmelse och att bli kända bland människorna. De tyckte inte om att de ofta nämndes och man skulle ha kunnat se någon av dem fly undan människorna som om de vore fitnah (prövning), medan man andra gånger kunde se någon av dem gå upp och lämna en kunskapens cirkel som han förde eftersom alltför många hade samlats.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Döma andra

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Såsom muslimer bör vi i alla avseenden antaga det bästa om andra. Islam kräver rättvisa och opartiskhet när det kommer till att döma andra.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ge inte efter för dåliga attityder

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Under vissa tider kan du prövas och detta kan göra att du känner dig som en svag person. Du känner att din styrka och möjligheter har lämnat dig för gott. Du känner inte att du har styrkan att göra någon meningsfull insats, t.o.m. tålamod och uthållighet verkar fruktlösa.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Bestyrka sanningen i vad folk säger

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah beordrar oss att verifiera sanningen om saker innan vi talar och innan vi för vidare vad vi hör av andra.

Allah säger: “Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.” [Sûrah al-Hujurât: 6]

Read more…

Tags | , , ,