Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dawah

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Att kalla våra barn till islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Att kalla våra barn till islam är bland de svåraste av verksamheter. Samtidigt är det en av de lättaste. Svårigheten ligger i att hitta rätt infallsvinkel och att finna en metodik som väcker positivt gensvar. En underlättande aspekt är den hastighet med vilken barn kan bli positivt influerade.

Barn dras till det senaste inom teknologi. Filmer och bilder lockar dem med lätthet. Detta kan komma väl till hands när vi förmedlar budskapet. Vi måste välja metoder som är skräddarsydda för den åldersgrupp som vi vänder oss till. Det är viktigt att vi lägger fokus på barns intresse för berättelser och nymodigheter – på företeelser som inspirerar barn till att ställa frågor och vilja veta mer.

Profetens  liv kan med fördel användas för att bjuda in barn till islam. Ett barn behöver få lära sig tidigt vad som är till gagn i livet. Det behöver en förebild som kan ge positiva influenser och som har förmågan att inspirera. Barnet bör gradvis föras till insikt. Det är förkastligt att använda sig av fruktan som medel för moralisk undervisning. Vi måste presentera islam som den är – barmhärtighetens, godhetens och fridens religion.

Vi måste bli medvetna om de rådande förutsättningarna. Vi lever i en tid där barn blir utsatta för illasinnade attacker gentemot islam från media och samhället i stort. Tiden vi lever i präglas dessutom av ett accelererande teknologiskt avancemang.

Vi måste ta samhällets kultur med i beräkningen. Det är väsentligt att vi tydliggör vad, bland allt barnet bevittnar i samhället, som återspeglas i det som är accepterat i islam. Vi bör undvika att förstora konflikten mellan islamiska läror och sociala normer. Låt barnet dra sina egna slutsatser. Vägled barnet till dess egen insikt om vad som är rätt och fel. Underskatta inte barnen genom att anta att de är oförmögna till självständigt tänkande. Tvärtom, tankeförmågan utvecklas snabbt och i ett tidigt stadium hos barn.

Det betyder att vi inte skall påtvinga dem våra idéer på bekostnad av deras eget perspektiv. Utgå från barnens egen ståndpunkt och överlåt till dem att fråga och söka svar.

Jag tycker också att det är en mycket bra idé att lära barnen om profetens följeslagares (må Gud vara nöjd med dem) liv, särskilt hur de agerade med barn och hur barnen levde förr inom islam.

Vi måste vara fullkomligt sanningsenliga med vad vi presenterar för barnen. Det kan vara ganska svårt att få ett barn att ändra uppfattning när de väl blivit övertygade om något. Tyvärr verkar många vuxna agera med den felaktiga uppfattningen att det är lätt att ändra på barns sinnen och att leda dem i rätt riktning. Studier i elementär pedagogik visar emellertid på det motsatta.

Jag är en av dem som förespråkar en tidig start i undervisningen av barn. Jag oroar mig dock över att somliga inte är lämpligt förberedda för att hantera barn ens i vidaste bemärkelse. Till detta kommer den fokuserande förmågan att diskutera islamiska spörsmål med dem.

Barn föds med en ren tro i sina hjärtan, med en naturlig predisposition att erkänna Allah och Hans enhet. Det är deras uppväxtmiljö som influerar dem och har en stark inverkan i deras religiösa tänkande.

Jag ber Allah den Allsmäktige att välsigna oss med framgång och rätt vägledning i våra strävanden. Jag ber om Hans välsignelse av varje steg vi tar på vår väg att bjuda in andra till Hans väg.

Sheikh `Abd al-`Azîz b. `Alî al-Gharib
professor vid al-Imâm universitetet

Tags | , , ,

Submit a Comment