Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dawah

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Några råd för att presentera islam till icke-muslimska vänner

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Många av oss har kontakt med människor av en annan tro i vårt alldagliga liv. Dem må vara vänner, bekanta, eller kollegor. Hursomhelst, många av oss finner det svårt att närma sig dem om islam. Vi undrar: Vad kan jag möjligtvis säga? Hur ska jag berätta för honom att hans religion är fel? Denna förvirring får oss att misslyckas att lära detta goda folk om Islam.

Som muslimer, skall vi av naturen vilja lära andra om islam. Vi vet att detta var profeternas arbete. Allah säger:

Säg: Detta är min väg, Jag kallar till Allah med klar kunskap, jag och dom som följer mig. Ärad vare Allah! Och jag är inte från polyteisterna (månggudadyrkarna). [Sûrah Yûsuf: 108]

Vi vet att Profeten Muhammed  sa till `Alî b. Abî Tâlib:

Jag svär vid Allah! Att Allah vägleder en enda person genom din hand det är bättre för dig än dom allra finaste kamelerna. [Sahîh al-Bukhârî (2724) och Sahîh Muslim (4423)]

Nedantill är bara några få punkter med råd för dem av oss som önskar att ta sig an denna ädla uppgift.

1. Var säker på att välja en passande tidpunkt då du vill ta upp ämnet islam. Var säker på att den andra personen [som ska lyssna] är på rätt humör att prata om det.

2. Undvik saker som kommer att få den andra personen att känna sig obekväm. Du skall vara mild och tillmötesgående i din attityd och närma dig olika problem och frågor som en sökare av sanningen.

3. Du skall aldrig kritisera eller attackera den andra personens tro. Det är en väldigt oförsiktlig och ovis sak att göra. Detta kan göra den andra personen starkare i hans otro, och det kan förstöra den goda relationen som du hade med honom.

4. Undvik att komma in i diskussioner om andrahandsfrågor. Oavsett hur mycket den andra personen insisterar på att göra så, betona vikten till honom att dem nödvändiga frågorna och principerna borde bli diskuterade först och att det inte kommer att ta er någonstans att diskutera andrahandsfrågor när förstahandsfrågorna inte är fullt förstådda.

Till exempel, det är fel att prata om varför Profeten Muhammed  hade det antalet fruar som han hade innan ni har diskuterat konceptet av profetskap och vad det betyder att vara en profet.

5. Bekanta dig själv med dom vanliga missförstånden om islam som cirkulerar runt och hur man skall besvara dom. Många av dem här missförstånden är välkända. Om han är kristen, bekanta dig själv med anspråken om islam som sprids av kristna grupper till sina medlemmar. Många av dessa missförstånd har varit vid liv i flera generationer.

6. Om personen är från bokens folk, är det ofta bra att starta med temat om dom tidigare profeterna och hur vi vet att dom är profeter. Prata om Moses (frid vare över honom) och andra profeter av Israel. Efter det, ta upp Profeten Muhammed  och diskutera hur hans profetskap är grundat på samma sätt som deras är. När det är accepterat att han är en profet, då är en naturlig följd att allting som han säger om Gud är sant.

Detta är mycket bättre, enligt min åsikt, än att försöka motargumentera koncept som treenigheten, särskilt med människor som inte är så kunniga i deras egen tro, vilket är situationen för det flesta människor idag.

Och Allah vet bäst.

Och om du ser något misstag eller fel så är det från mig själv och shaytaan, och det goda är från Allah, den Upphöjde.

Sheikh Khâlid al-Sayf,
professor vid al-Imâm universitet

Tags | , , ,

Submit a Comment