Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

2 Comments

In Fasta

By admin

Profeten brukade bryta fastan med färska dadlar före bönen

On 28, jan 2013 | 2 Comments | In Fasta | By admin

Anas b. Mâlik berättar att Allahs budbärare  brukade bryta sin fasta med färska dadlar innan han gick till bönen.

När färska dadlar inte var tillgängliga brukade han bryta fastan med torkade dadlar. När torkade dadlar var otillgängliga brukade han ta några klunkar vatten.  [Sunan Abî Dâwûd (2356)]

Hadîthen beskriver hur Profeten  brukade bryta sin fasta. Den viktigaste saken hadîthen visar oss är att han brukade skynda sig med att bryta fastan så fort tiden för Maghrib bönen (tiden för solnedgången) inträdde.

Anas talar tydligt om för oss att han åt dadlarna “innan han gick till bönen”.

Sannerligen uppmuntrade Profeten  hans följeslagare att bryta sin fasta så snart som möjligt.

Han sade: “Människorna kommer att fortsätta vara bland det som är gott så länge som de skyndar att bryta sin fasta.” [Sahîh al-Bukhârî (1821) och Sahîh Muslim (1838)]

Han brukade utföra följande bön vid fastebrytningen: “Törsten är försvunnen, blodet är förnyat och belöningen är garanterad med Allahs nåd.” [Sunan Abî Dâwûd (2357) och graderad av al-Albânî som en god hadîth i Sahîh Sunan Abî Dâwûd]

Det var Profetens  vana att bryta fastan med dadlar som vi ser i hadîthen återberättad av Anas ovan. Det är inte nämnt i sunnah inför brytandet av fastan att dadlarna skall ha ett udda antal.

Emellertid är det berättat av Anas att Allahs budbärare  aldrig gick ut på morgonen av Eid al-Fitr utan att äta några dadlar och de var i udda antal. [Sahîh al-Bukhârî (953)]

Det finns en annan hadîth tillerkänd Anas att Profeten  sade vemhelst som finner dadlar bör bryta sin fasta med dem. Vemhelst som inte gör det bör bryta sin fasta med vatten, för sannerligen är vatten en rening. [Sunan al-Tirmidhî (694)] Denna hadîth är svag.

Icke desto mindre är det säkerligen sunnah att efterlikna Profetens  bruk genom att bryta vår fasta med dadlar när de är tillgängliga. Hursomhelst kan en muslim bryta fastan med annan mat, om det är vad han eller hon önskar göra.

Det finns ingen strikt rekommendation angående typen eller mängden mat som kan ätas innan Maghrib bönen, dock så är det tydligt att Profetens  exempel är att äta endast en liten bit vid den tiden.

Det har blivit en tradition hos vissa människor att äta dadlar tillsammans med annat små plock som samosas och sötsaker innan bönen. Dessa maträtter är ofta tillförsedda vid flertalet moskéer, inklusive Profetens  moské i Medina. Det finns inget fel i den traditionen.

På samma sätt borde muslimen vara aktsam om tiden. De borde inte bli så upptagna med att äta så att bönen är senarelagd eller på något sätt försummad. Det är ett misstag för män att försumma den gemensamma bönen i moskén p.g.a. att de äter.

Den iftâr som muslimer är ansedda att utföra är att ta litet mat innan utförandet av Maghrib bönen. Efter Maghrib bönen är muslimerna fria att äta hur och när de vill tills tiden för gryningen.

Allah säger: “Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för meditation. Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]; håll er på avstånd från dem. Så klargör Gud Sina budskap för människorna – kanske fruktar de Honom.” [Sûrah al-Baqarah: 187]

Det finns inga föredragna tider för måltider förutom att ha en måltid alldeles innan gryningen. I annat fall kan muslimen ta hans eller hennes måltider vilken tid på natten som helst. Vissa personer föredrar att äta en stor middag efter Maghrib bönen. Andra föredrar att förskjuta att äta den till efter utförandet av Tarâwîh bönen. Ännu andra föredrar att göra deras före-gryningen måltid till deras huvudsakliga måltid under natten. Människor föredrar olika saker. Likaså har familjer och kulturer en vid variation av traditioner beträffande detta.

I vilket fall som helst borde muslimer hålla sig till samma återhållsamhet i förtäringen som de är ansedda att visa under resten av året. Om inte mer så. De borde inte frossa i mat under nätterna av Ramadan.

Profeten  sade: “Adams son fyller ingen bägare värre än sin mage. Tillräcklig för Adams son är några få munsbitar att hålla hans rygg rak. Om han äter mer, så borde en tredjedel vara för maten, en tredjedel för hans dryck och den tredjedelen kvar för hans luft.” [Sunan al-Tirmidhî (2380) och Musnad Ahmad (17186) och bektrräftad av al-Albânî i Sahîh al-Jâmi`]

Sheikh ‘Abd al-Wahhâb al-Turayrî

Tags | , , ,

Comments

  1. Hej. Det är ju absurt att man ska fasta och skynda sig så fort som möjligt för att bryta den! Paradoxalt! Man fastar för att bli andlig och avlägsna sig från sina kroppsliga begär.

    Lika gärna inte fasta alls om man har inställningen att man ska bryta den fort. Allahs budbärare gjorde inte så bra där, visst?

    Det finns inga bortförklaringar om att kroppen inte klarar av osv.. vad är meningen med fastan? Att träna sig på det. Dessutom om man håller sig med gud ger gud oss kraften. Genom gud kan allt ske.

    • admin

      Hej. Syftet med vikten av att fastan ska brytas vid dess rätta tidpunkt och att man inte ska vänta med detta är faran med att skjuta på det och på så sätt tro att ju längre jag fastar ju frommare är jag. Därför uppmanade Profeten, över honom vare Guds frid, de troende att bryta sin fasta när det är dags att göra detta.

Submit a Comment