Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

En källa till visdom

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Hur du kan uppnå en stark personlighet

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

När man nämner uttrycket “stark personlighet” väcks många tankar till liv.

Människor ser olika på detta, både positiva och negativa. De negativa tankarna om att ha en stark personlighet är exempelvis att man är högdragen, krävande, arrogant och dominerande.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Förnya din tro

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Tro är den dyrbaraste av egendomar. Det är den största gåvan. Allah har gjort det som särprägel mellan dessa som är ämnade för paradiset.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Rädsla för berömmelse: en förlorad egenskap

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

De lärda och rättfärdiga bland denna ummah fruktade ständigt berömmelse och att bli kända bland människorna. De tyckte inte om att de ofta nämndes och man skulle ha kunnat se någon av dem fly undan människorna som om de vore fitnah (prövning), medan man andra gånger kunde se någon av dem gå upp och lämna en kunskapens cirkel som han förde eftersom alltför många hade samlats.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

De fyra gifterna

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Du bör veta att alla handlingar av olydnad är som gift för hjärtat och orsakar dess sjukdom och ruinering. De resulterar i att dess vilja går utanför sin bana, mot den av Allah, så dess sjukdom fäster sig och ökar.  Ibn al-Mubarak sade:

Read more…

Tags | , , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Döda hjärtan

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Medan tusentals muslimer dödas över hela världen och tusentals fängslas och torteras för att de kallar till en tro på Allah och påbjuder det tillåtna och förbjuder det otillåtna, så förblir en stor majoritet förvånansvärt tystna och oroar sig bara för den här materiella världen. Deras hjärtan är fyllda till bristningsgränsens med kärleken till detta liv och glömmer livet efter detta.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Rannsaka dig själv

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

När jag började högstadiet, deltog jag i en lokal ungdomsgrupp halaq anordnad på fredagskvällarna. En kväll, när en broder förberedde kvällens tal, delade han ut en artikel med frågor att reflektera över. Frågorna var mäktiga, men vilka dom var eller vad de frågade, är lika diffusa i mitt minne som minnena från min skoltid.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Sträva efter Allahs vägledning

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag funderade på hur oerhört meningsfylld surah al-Fatihah är. Ta exempelvis vers 6 där vi säger: “Led oss på den raka vägen”. Här ber och åkallar vi Allah, inte bara för vår egen individs skull utan för alla som ber om detsamma. Genom att göra detta bortser vi från våra egoistiska tendenser. Personen som framför denna åkallan är inte ute efter att avslöja andras misstag eller visa sig vara den enda som följer sanningen. När vi ber om att ledas på den raka vägen, ber vi om vägledning för andra såväl som för oss själva. Denna åkallan som är i pluralform (oss) är en kollektiv bön om vägledning för alla som ber om det. Alla framför vi denna ödmjuka önskan tillsammans.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Döma andra

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Såsom muslimer bör vi i alla avseenden antaga det bästa om andra. Islam kräver rättvisa och opartiskhet när det kommer till att döma andra.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Inre balans

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det är bra att begrunda. Det är bra att ta en stund för att reflektera över livet, att glädja sig i den och söka balans i det goda som livet har att erbjuda. Ibland innebär detta att vi måste ta några steg tillbaka och se på saker från en annan synvinkel.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Begreppet dyrkan i islam

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Dyrkan är inte något som praktiseras utanför det vanliga livet. Snarare är det den fundamentala anledningen till att Allah(1) uppenbarade skrifterna och sände Sina sändebud – för att påminna människorna om det närhelst de glömde eller gick vilse. I den sista av dessa skrifter, Koranen, deklarerade Allah att Hans syfte med att skapa ansvariga varelser är att de ska kunna välja att lära känna Honom, Sin Herre, och dyrka Honom:

Read more…

Tags | , , ,