Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

En källa till visdom

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Antag det bästa från Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jâbir b. ‘Abd Allah al-Ansârî återberättar att han hörde Allahs budbärare  säga tre dagar före sin död: “Ingen av er borde dö utan att antaga det bästa om Allah.” [Sahîh Muslim (5125)]

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Abu Dharr förmanar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag anser att Abu Dharr al-Ghafaari är en av de mest intressanta personligheterna bland sahaaba (följeslagarna). Han var känd för sin asketism och sina förmaningar. Det är återberättat i Na’im’s al-Hilyah att någon frågade Abu Dharr radhiallahu ‘anhu, “Oh Abu Dharr, varför lämnar folk ditt sällskap i upprört tillstånd varje gång de besöker dig? Han svarade: “De lämnar mig upprörda för att jag varje gång förmanar dem från att samla på sig världens skatter.”

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ge inte efter för dåliga attityder

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Under vissa tider kan du prövas och detta kan göra att du känner dig som en svag person. Du känner att din styrka och möjligheter har lämnat dig för gott. Du känner inte att du har styrkan att göra någon meningsfull insats, t.o.m. tålamod och uthållighet verkar fruktlösa.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Fördelarna av att sätta din tillit till Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Beträffande fördelarna av att sätta din tillit (dvs. tawakkul) till Allah är många. Den största av dem är att Allah kommer vara nog för honom i allt han söker efter.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Det onda som drabbar dig kommer av dig själv

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger: “Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv.” [Sûrah al-Nisâ’: 79]

Denna vers ovan och andra liknande den visar oss en attityd vi borde anta. Denna attityd kommer göra att vi bättre klarar av upp- och nedgångar i våra liv.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Avstående från orättfärdigheter

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Upphöjd vare Allah, Herre över världarna. I avståendet från orättfärdigheter och vilseledande saker kommer dessa företeelser att inträffa:

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Bestyrka sanningen i vad folk säger

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah beordrar oss att verifiera sanningen om saker innan vi talar och innan vi för vidare vad vi hör av andra.

Allah säger: “Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.” [Sûrah al-Hujurât: 6]

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ta hand om saker hemma

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

När vi tänker på en ung religiös person, tänker vi alltför ofta på en person som spenderar all sin tid med andra muslimer, går till islamiska centret eller går på religiösa lektioner. När han inte är engagerad i dessa utomhusaktiviteter tänker vi oss honom hänge all sin tid till personlig dyrkan som läsandet av islamiska böcker, recitation av Koranen eller lyssnande på inspelade föreläsningar. Sorgligt är det då vi inte tänker oss att denna person har något som helst att göra med resten av hushållet.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Var som biet

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Ibn Qayyim al-Jawziyyah skriver:

Såsom människor är tillfredställda med världen så borde ni vara tillfredställa med Allah. Såsom de är förtjusta i världen så borde ni vara förtjusta i Allah. Såsom de är intima med sina kära så borde ni söka intimitet med Allah. Såsom de önskar lära känna deras kungar och ledare och att komma dem nära för att heder och status ska bli dem tilldelat, så borde ni komma att känna Allah och söka efter Hans kärlek. Detta kommer att leda till den yttersta hedern och utmärkelsen

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Styra en kurs mellan hopp och fruktan

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Den bästa fruktan en person kan erfara är att frukta konsekvenserna av ens handlingar i livet efter detta. Det är denna from av fruktan som mjukar upp hjärtat, riktar själen och hjälper en person att vara herre över sina impulser.

Read more…

Tags | , , ,