Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ge inte efter för dåliga attityder

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Under vissa tider kan du prövas och detta kan göra att du känner dig som en svag person. Du känner att din styrka och möjligheter har lämnat dig för gott. Du känner inte att du har styrkan att göra någon meningsfull insats, t.o.m. tålamod och uthållighet verkar fruktlösa.

Ge inte efter för sådana känslor. Vi går alla igenom sådana här tider. Våra möjligheter växer och avtar. Om vi motstår att låta dessa känslor besegra oss kommer vi snart att se vår styrka återställd.

Besvikelse är en annan känsla vi borde vara vaksam mot. Om vi inte är försiktiga kan den bryta ner vårt självförtroende och få oss att känna oss hopplösa. Ge inte efter för detta. Vi måste få känna att misslyckande inte är skamligt så länge som vi gjort vårt allra bästa och varit uppriktiga.

Ingen person kan räknas som misslyckad om han inte accepterar nederlaget och ger upp att försöka. Därför måste vi fortsätta försöka. Med uthållighet, kan vi – med Allahs nåd – nå våra mål.

Under andra tider kan du vara drabbad av känslor av stolthet. Du kan vara mycket imponerad av dig själv eller med dina prestationer. Du blir helt uppblåst av dig själv och börjar tänka att du är unikt begåvad och berömvärd. Du känner att du inte behöver någon annans råd eller vägledning.

Om du finner dig själv i denna sinnestämning, var aktsam. Ge inte efter för dessa känslor. Låt inte dig själv bli betagen i din egen inte intelligens. Bli inte imponerad över hur mycket du kan.

Botemedlet här är att tänka över dina brister. Tänk på de områden där du brister. Tänk på där du är svag. På det sättet kan du ge en motvikt till dina prestationer och återställa dig själv till en balanserad sinnestämning.

Sedan finns det tider då du har så många problem att de tynger ner dig. Problemen verkar komma från alla håll. Du kan komma att tänka dig att det här är vad livet handlar om, en lång lista av problem. Pessimism tar över och du ser din framtid som verkligt mörk utan något ljus i sikte.

Ge inte efter för sådan pessimism. Se aldrig till det dåliga utan att se det goda som finns i det kommande. Missta aldrig dina nuvarande problem för att vara din lott i livet.

Allah säger: “På prövningen följer lättnad! [ja,] på prövningen följer lättnad!” [Sûrah al-Inshirâh: 5-6]

Man gör sitt bästa för att förvissa sig om vad som är rätt. Man anstränger sig så hårt för att alltid göra det rätta. Du gör allt i din makt för att undvika att göra misstag mot en annan person. Likväl, så halkar man och faller in i misstagen, om och om igen.

Låt inte detta få dig att tänka att du ska ge upp strävan efter förträfflighet. Vem är det som aldrig syndar?

När en person faller och faller igen, försöker satan att få in i den personens hjärta idén om att han är en dålig person, att han är långt från allt det som är gott.

Satan vill att du ska känna dig som ett hopplöst fall, förbestämd till förbannelse. Han vill att du ska ge upp strävan efter att bli bra.

Ge aldrig efter för sådana tankar. Kom ihåg vad profeten Muhammed  sade till oss: “Alla Adams barn är syndare och de bästa av syndarna är de som ångrar sig.” [Sunan al-Tirmidhî (2423) och Sunan Ibn Mâjah (4241)]

Allah säger: “När de som fruktar Gud besväras av onda ingivelser från Djävulen, påminner de sig Guds [förmaningar och varningar] och då får de sin klarsyn tillbaka.” [Sûrah al-A`râf: 201]

På det här sättet, kommer vi att kunna avvärja oss mot dysterheten i hopplöshet och förtvivlan.

Ge inte efter.

// Sheikh Muhammad al-Hamad

Tags | , , ,

Submit a Comment