Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Var inte sträng mot dina barn

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Vi måste utöva försiktighet i uppfostrandet av våra barn, man måste veta sina gränser. Att vara överdrivet sträng är inte sättet att uppfostra barn. Människor måste ha valmöjligheter. Barn måste utveckla förmågan att välja och ta ställning, och därför måste valen finnas möjliga, även om några alternativ är mycket bättre än andra.

Vi måste vara försiktiga med att skydda våra barn från att falla i synd. Att hindra de från vissa saker i syfte att skydda de är självklart en del av detta. Samtidigt är det inte rätt sätt då vi begränsar och hindrar våra barn från möjligheten att välja.

Vi bör överväga Profetens  exempel, när han sade: “Hindra inte era kvinnor från att gå in i moskén.” [Sunan Abî Dâwûd (480)]

Vi kan se hur, då man använder den islamiska lagens språk, att Profeten  lämnar valet till kvinnan, fastän han tydliggör att det är bättre för en kvinna att utföra sina böner i sitt hem. Han går så långt att förbjuda de som hindrar kvinnorna att ta del av moskén.

Människor behöver ha möjligheten att göra egna val. De behöver ha många val möjliga för dem att välja bland, även om vissa av valen är betydligt bättre än andra. Det är inte alltid bra att förhindra människor även om vi vill det bästa för dem. Det är inte rätt sätt att uppfostra barn och utveckla deras personligheter.

Begränsning borde behandlas som medicin – det slutgiltiga bot. Vårt mål bör vara att utveckla en god moral hos våra söner och döttrar så att de själva har möjligheten att välja bort missgärningar och synder. Vårt mål är att göra våra barn säkra på sig själva och bygga starkt självförtroende så de förtjänar vår tillit.

Detta är riktat till våra små barn lika mycket som våra äldre. Vi behöver börja med våra små barn. De behöver frukta Allah och skapa ett gudsmedvetande från tidig ålder. Då krävs att vi talar till de om deras religion på ett bra och positivt sätt, och odlar först och främst deras kärlek till Allah och Hans profet Muhammad .

Barn, unga som gamla, behöver bli undervisade, och försedd med kulturell medvetenhet och införd med värderingar. De behöver ha en inre känsla av rätt och fel som kommer att skydda de då de bemöts av livets frestelser. När Josef (frid vare över honom) var frestad av adelskvinnan, så kunde han skydda sig, genom att säga “förvisso fruktar jag Allah”.

Idag, tack vare framstegen i kommunikationsteknologin, så är det väldigt lätt att finna synd, för den som så önskar. Detta innebär att det är absolut nödvändigt att utveckla en stark moral i våra barns hjärtan som skyddar de igenom hela livet. De behöver vara förstärkta med tro och en stark självkänsla, om inte så ger de efter till de oräkneliga frestelser som finns i vår tid.

En stark känsla för rätt och fel kan hålla oss borta från synd. Det är självklart bäst att hålla sig så långt borta som möjligt från synd och frestelse. Samtidigt är det möjligt att en människa kommer nära synden dock inte faller för den, tack vare den starka tron i hans eller hennes hjärta.

Vi kan se i berättelsen om de tre männen som var fast i grottan, där var och en skildrar dennes dygderika gärningar till de andra, och bönfaller Allah att bli fria. En av dem berättar om dennes galna kärlek till sin kusin, vilken han manövrerade henne om att gå med att ha samlag med honom. När han var mellan hennes ben och skulle utföra samlaget, åberopade hon: “Frukta Allah. Bryt inte denna försegling förutom med dess äktenskapliga rätt. Jag har endast blivit iförd i denna position med dig på grund av mina desperata behov.” Och i denna otroligt starka stund av lust och begär, så väcktes hans gudsmedvetenhet av hennes och han avstod från otukt, och gav henne den förmögenhet han lovat henne i vilket fall. I detta fall var båda två på gränsen till otukt men deras gudsmedvetenhet räddade de från det.

Vårt mål som föräldrar ska inte endast vara att fokusera på befallningar och förbud, se att det på ett lämpligt sätt bärs upp av våra barn. Detta är inte föräldraskap. Som föräldrar ska vårt mål vara att skapa gudsmedvetenhet i våra barns hjärtan. Om nödvändigt kan vi ta till med förbud endast för att skydda våra barn från problem och bekymmer, men detta bör vara det sista steget man tar till med, inte det första.

Som föräldrar, så mäts inte vår framgång och vinst i hur effektivt vi hindrar och kraftfullt begränsar våra barn. I den viktiga frågan om tro i sig, så påtvingar inte ens Allah, vår allsmäktige skapare, mänskligheten att tro på Honom. Snarare säger Han; “Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den.” (Surat al Kahf. 29)

Allah kallar oss bara i trons namn och skapar bevis till oss och befaller oss att se in i Hans tecken i himlarna och Jorden. Han sänder profeterna till oss med heliga skrifter och Han förser oss med alla våra behov. Sen visar Han oss Sitt gudomliga tålamod till dess att de som ska bli vägledda blir det.

Som föräldrar är det nödvändigt för oss att ha samma tillvägagångssätt med barn som för oss då det är vår plikt att rädda våra familjer från Elden. Att odla och ge näring till tron i våra barns hjärtan är det ultimata och det enda effektiva sättet att rädda de från Elden.

“Troende! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.” (Surat al Tahrim. 6)

Denna vers säger till oss att kalla våra familjer till tro. Alla andra befallningar och förbud i islam är uppbyggda av tro. Lydnad till Allah härstammar från tro. Vi lyder endast Allah för att vi tror på Honom.

När Allah säger “beskydda er”, befaller Han oss att skydda oss själva från Elden genom att förstärka vår tro. Han säger sen att vi ska sträva efter att skydda våra familjer från Elden genom att ta de åtgärder som får de själva att osannolikt fall i synd.

Tags | , , ,

Submit a Comment