Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

glatt budskap

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Jag är bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

I Koranen kan vi läsa: “Säg: Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont [som hotar mig]- ingenting [händer mig] utom det som Gud vill. Men om jag hade haft full kännedom om det som är dolt för människor, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont. Jag är bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro.” [Sûrah al-A`râf: 188]

Read more…

Tags | , , ,