Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

kontext

27

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Sammanlänkade suror

On 27, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

“Tänker de alls inte på vad Koranen [har att säga]? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan?” (Muhammad, 47:24)

Många orientalister anser att Koranens olika suror är ostrukturerade och blandade i en salig röra. De anser sig inte se den röda tråden som binder ihop Koranen. Ett intressant fenomen som motsäger detta och går att observera i Koranen är de många suror som är sammanlänkade genom att temat eller ordet som går att läsa i den sista versen eller verserna i en sura följs upp av den första versen eller verserna i nästa sura. Nedan följer ett urval ur de suror som är sammanlänkade på ett sett som har beskrivits ovan.

Read more…

Tags | , , ,