Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Muhammad Asad

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ett leende är en allmosa

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeten Muhammed  som vägleder mänskligheten till det mest fullkomliga av alla levnadssätt och vars liv och handlande är ett lysande exempel (Koranen 68:4) har sagt att ett leende är en allmosa (sadaqah).

Konvertiten Leopold Weiss som antog namnet Muhammed Asad skrev boken “Vägen till Mecka” där han bl.a. nämner sin konversion till islam och sina många resor i den muslimska världen. I boken beskriver Asad om hur han efter många års vistelse i den muslimska världen återvänder hem till Europa med sin hustru. På tåget i Europa betraktar han sina medresenärer och slås av insikten att ingen ler, tvärtom uttrycker deras ansikten bedrövelse och bitterhet. Han konstaterar att i den muslimska världen log människorna mycket mer även om de var fattiga medan i Europa där materialistiskt välstånd råder log knappast någon.

Read more…

Tags | , , ,