Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

ömhet

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Profetens kärlek till sina barnbarn

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Buraydah b. al-Husayb var närvarande vid en av Profetens  predikningar. Han återberättar för oss följande händelse som illustrerar för oss djupet av den faderliga känsla som Profeten  innehade. Han säger:

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Allah har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

“Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” [Sûrah Rûm: 21]

Vi borde tänka på denna vers från Koranen. Vi borde tänka på den mycket. Vad säger den oss om ett liv i äktenskap?

Read more…

Tags | , , ,