Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

uppriktighet

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

10 nödvändigheter i sökandet av kunskap från sura ash-Shu’ara

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

1. Uppriktighet (al-Ikhlaas)

“Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?” (26:3)

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Uppriktighet (niyyah)

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,