Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Uppenbarelser

24

sep
2015

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Tid är guld

On 24, sep 2015 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Allah svär vid solen och månen. Människan använder sig av solen för att mäta tiden på dygnet.

Månen har givit upphov till tidsbegreppet månad, som numera dock i den gregorianska kalendern är längre än en måncykel. Fortfarande aktuell i den muslimska hijrah kalendern.

Vid solen och dess [bländande] sken, och vid månen, när den lånar dess ljus! (Koranen 91:1-2)

I samma sura, nästa två verser svär Allah vid dagen och natten.

Vid dagen, när den gör [jorden] synlig, och vid natten, när den sveper [världen] i mörker! (Koranen 91:3-4)

Allah svär vid morgonen:

Vid gryningsljuset. (Koranen 89:1)

Allah svär generellt vid tiden:

Vid den flyende tiden! (Koranen 103:1)

Allah har utmärkt specifika tidpunkter som välsignade tider då människan kan komma Allah nära:

  • Fem dagliga bönerna.
  • Sista tredjedelen av natten.
  • 10 första dagarna i Dhul Hijjah.

Att Gud svär vid tiden och att Han dessutom har valt ut specifika tidpunkter och utmärkt dem lär oss hur värdefull och viktig tiden är.

taharaburkini

Tags | , , ,

Submit a Comment