Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

24

sep
2015

No Comments

In Andlighet

By admin

Ibn Taymiyyahs nyanserade kritik av sufismen

On 24, sep 2015 | No Comments | In Andlighet | By admin

Dagens salafi/sufi diskurs är alldeles för ofta baserad på emotionella känslor och hörsägner utan saklig grund i fakta. En svart och vit diskussion utan nyanser.

Ibn Taymiyyahs namn, må Allah vara nöjd med honom, brukar i dessa diskussioner lyftas fram som en fanatisk kritiker av sufismen. Samtidigt som det stämmer att han var väldigt kritisk mot sufismen så var han inte onyanserad i sin kritik. Han såg nyanserna och lät sig inte falla i ett vi-och-dem tänkande.

Följande citat av Ibn Taymiyyah, må Allah vara nöjd med honom, som visar hans balanserade kritik är taget ur hans verk Al-Tuhfah al-iraqiyah fi al-a’mal al-qalbiyah:

”De korrupta doktrinerna och handlingarna som har infekterat dessa människor (sufierna) har lett vissa grupper till att avvisa sufiernas väg helt och hållet, stammen och grenarna. Dessa som har avvikit från den korrekta vägen i denna fråga faller i två olika grupper:

1) en grupp som accepterar både vad som är sant och vad som är falskt på den sufiska vägen; och

2) en grupp som avvisar både vad som är sant och och vad som är falsk på den sufiska vägen, så som många grupper av teologer och jurister.

Den korrekta positionen är helt enkelt att acceptera, så som vilken annan väg, det som överensstämmer med Skriften och Sunnah och att avvisa från den, likaväl som alla andra vägar, det som strider mot Skriften och Sunnah.”

5pelare.se

Tags | , , , ,

Submit a Comment