Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Biografier

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

al-Muhaddithat: de kvinnliga forskarna i islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Boken tar upp sekler av kvinnliga forskare från Profetens  tid och den efter. Även om kvinnorna forskade inom alla kunskapsområden, så tar just denna bok upp de framstående kvinnliga forskarna av hadith. Det är viktigt att poängtera att al-Muhaddithat endast är Muqaddimah, en introduktion till Akrams 40 volymers biografiska lexikon av detta ämne. Precis så, 40 volymer tillägnade kvinnliga forskare av hadith. Endast al-Muqaddimah har blivit översatt från arabiska till engelska och den består av ungefär 300 sidor.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

Muslimska kvinnor i historien

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Umm al-Muqtadir-billah
Hon styrde regeringsangelägenheter i början av 300-talet H. (efter Hijrah) på grund av sin sons inkompetens, den abbasidiska kalifen al-Muqtadir-Billah. Hon satte upp en domstol i ett offentligt torg i Bagdad som var ämnad att ta hand om folks krav och mål en gång i veckan. Hon placerade en av hennes hovkvinnor som domare. Människor chockades och ingen kom till henne under första dagen. Andra dagen tog hovkvinnan med sig den kända domaren Abdul Hassan så att offentligheten skulle veta att där fanns lärt/vetenskapigt samtycke. Eftersom många förorättade drog nytta av denna ökade tillgång till rättvisa, kom människor snart över sin motvilja till idén.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

Malcolm X

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Han var en tjuv och bedragare, en knarklangare och en inbrottstjuv som fick 10 års fängelsestraff vid tjugo års ålder. Men dock ett decennium senare blev han en from ledare för människor, rösten för svarta Amerika. Han fann värdighet, självrespekt och stolthet i Islams lära. Mer än tjugofem år efter hans död, slår Malcolm X, Al-Hajj Malik El-Shabazz ord fortfarande högst när det handlar om frihet och jämlikhet. Han är odödlig.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

Shaykh ul-Islam Imam Ibn Taymiyyah

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Inledning
Taqî ad-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrâni (661-728 H.) föddes i staden Harran i nuvarande Turkiet. Hans far var en framstående lärd man inom den hanbalitiska skolan, vilket även hans farbror och hans farfar var.

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

Muhammed: världshistoriens mest inflytelserika person

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Bra Böckers forskningsprojekt
Bra Böckers hela lexikonredaktion som består av ca 100 experter inom olika vetenskapsgrenar gjorde år 1989 en världshistoriens rankinglista på 50 personer. Redaktionen fick välja ut sina kandidater bland de ca 11 miljarder människor som enligt vissa forskare har fötts på denna planet.

Read more…

Tags | , , ,