Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Koranen, bibeln och förvanskning av texten

On 23, aug 2015 | No Comments | In | By admin

Koranen, bibeln och förvanskning av texten

Under en konferens om Profeten Muhammeds liv i Helsingborg ställde en ung icke-muslim vid namnet Dominic frågan om hur vi kan vara så säkra på att Koranen har blivit bevarad i sitt ursprungliga skick.

Read more…

Jesus i Koranen och Bibeln

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Jesus i Koranen och Bibeln

Bror Ibrahim Blicksjö inleder radioprogrammet med att tala om Jesus i Koranen, hans uppdrag och budskap. Efter detta inleds en mycket intressant diskussion om skilnaderna och likheterna mellan synen på Jesus i Koranen och i Bibeln.

Read more…

Muhammed i bibeln

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Muhammed i bibeln

Alla Guds profeter predikade om det sista sändebud som Allah skulle skicka till hela mänskligheten. Detta sändebudet skulle födas i den arabiska halvön och tillhöra Ismaels ättlingar. Lyssna på denna föreläsning som visar hur bibeln talar om att Gud ska välsigna Ismaels ättlingar och göra dem till ett stort folk. Föreläsaren argumenterar för att den ende i arabernas historia som lyckades förena Ismaels ättlingar till ett folk var profeten Muhammed .

Read more…

Vad Jesus sa om fastan

On 26, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Vad Jesus sa om fastan

Det är ett välkännt faktum att muslimer avhåller sig från mat och dryck under Ramadan. Men är fastan något som uteslutande lärdes ut av profeten Muhammed, över honom vare frid eller är det så att alla Guds profeter lärde ut denna form av gudstillbedjan?

Read more…