Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Kristdemokraternas farliga retorik om böneutrop

On 25, aug 2015 | No Comments | In | By admin

Kristdemokraternas farliga retorik om böneutrop

Ardavan Khooshnood från Kristdemokraterna i Malmö debatterade nyligen i Sveriges Radio med Hanna Wagenius, från Centerpartiets Ungdomsförbund. Ardavan var emot böneutrop medan Hanna var för.

Read more…

Civilpolisen som skuggade mig när jag gjorde dawah

On 18, aug 2015 | No Comments | In | By admin

Civilpolisen som skuggade mig när jag gjorde dawah

Ungdomsföreningen Young Light i Helsingborg bjöd in till en samtalskväll om dawah med erfarna bröder från Skåne.

Read more…

Oskyldigt anklagad för att vara antisemit

On 15, aug 2015 | No Comments | In | By admin

Oskyldigt anklagad för att vara antisemit

Historien om hur jag blev oskyldigt anklagad för att vara antisemit av Mikael Tossavainen. Anklagelsen riktas i hans arbete Det förnekade hatet: Antisemitism bland araber och muslimer i Sverige. Arbetet gavs ut av Svenska kommittén mot antisemitism.
Read more…

Rör inte Profeten

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Rör inte Profeten

Muhsin, från IKKC, talar med humor och allvar om att försvara Profeten Muhammed, över honom vare Guds frid och välsignelser, från falska anklagelser och förtal.

Read more…

Öppen diskussion om hijab

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Öppen diskussion om hijab

Diskussionen om hijab inleds med en kort intervju med syster Sofia som är konferensansvarig för Sveriges Unga Muslimers konferens 2008. Efter detta blir det ett mycket intressant samtal kring hijab (slöjan) men också kring manligt och kvinnligt. Vad är anständig klädsel? Finns det klädesregler även för män i islam? Missa inte denna diskussion om det mest omdebaterade klädesplagget i världen!

Read more…

Jag lade medias och kyrkans fördomar om islam åt sidan

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Jag lade medias och kyrkans fördomar om islam åt sidan

Annika är född och uppväxt i Tyskland. Tidigt i hennes liv kände hon en stark lägtan efter Gud i sitt liv. Hon sökte sig till kyrkan men fann aldrig den frid hon sökte. En dag besökte hon en muslimsk familj som visade henne det muslimska levnadssättet. Detta möte skulle förändra hennes liv i en helt annan riktning. Idag bor hon i Sverige och studerar.

Read more…

Slöjan i fokus

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Slöjan i fokus

Det mest omdebatterade klädesplagget är utan tvekan den muslimska slöjan. Den har beskyllts för att förtrycka och undergräva kvinnans frigörelse.

Read more…

Missförstånd om islam

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Missförstånd om islam

Islam är kanske den mest missförstådda religionen i världen. Media bär ett stort ansvar för detta men likaså många muslimer som själva har missförstått stora delar av sin egna religion. Föreläsningen är 47 minuter lång.

Read more…