Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Oskyldigt anklagad för att vara antisemit

On 15, aug 2015 | No Comments | In | By admin

Oskyldigt anklagad för att vara antisemit

Historien om hur jag blev oskyldigt anklagad för att vara antisemit av Mikael Tossavainen. Anklagelsen riktas i hans arbete Det förnekade hatet: Antisemitism bland araber och muslimer i Sverige. Arbetet gavs ut av Svenska kommittén mot antisemitism.

Mikael Tossavainen menade att artikel Kung Davids brutala brott mot mänskligheten? gav uttryck för antisemitism. Bror Salih som skrev artikeln försvarar sig och förklarar varför artikeln på inget sätt ger uttryck för antisemitism. Istället är anklagelsen ett led i att skapa en hotbild för att gynna politiska intressen. I sitt svar citerar Salih från 1 Sam 18.

 

Annons

taharaannons

Submit a Comment