Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Uppenbarelser

24

sep
2015

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Tid är guld

On 24, sep 2015 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Allah svär vid solen och månen. Människan använder sig av solen för att mäta tiden på dygnet.

Read more…

Tags | , , ,

24

sep
2015

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Upprepning är kunskapens moder

On 24, sep 2015 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

En retorisk figur i Koranen är upprepningen av namn för att understryka sakens ärofulla position (ar. idhhar fi maqam al-idmar).

Read more…

Tags | , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Bokstäverna som inleder kapitlen i Koranen

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Initiala, osammanhängande bokstäver introducerar 29 kapitel i Koranen. Olika kapitel börjar med olika bokstäver: Alîf Lâm MîmKâf Hâ Yâ ‘Ayn SâdTâ Sîn Mîm…bland andra kombinationer. Människor undrar ofta över deras betydelse. Sannerligen, kan vi inte tillskriva någon speciell betydelse för dessa bokstäver. Den speciella betydelsen som dessa bokstäver kan ha är endast Allah förkunnat.  Ibn Kathîr, i hans Tafsîr, informerar oss att Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali och Ibn Mas’ud alla sade att: “de osammanhängande bokstäverna i början av vissa kapitel är bland de saker som Allah har reserverat kunskapen till Sig själv.”

Read more…

Tags | , , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

10 nödvändigheter i sökandet av kunskap från sura ash-Shu’ara

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

1. Uppriktighet (al-Ikhlaas)

“Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?” (26:3)

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Hur Koranen lär människor om Allah

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Koranen visar oss en metod som lär ut de väsentliga principerna i tron, vilka har möjlighet att stärka en persons karaktär och på ett positivt sätt bidra till personens känslomässiga och mentala utveckling. Att undersöka Koranens metod i att lära ut dessa övertygelser kan hjälpa oss i att bringa fram essensen av vår to på bästa möjliga sätt.

Read more…

Tags | , , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Den heliga Koranen talar om lycka

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Begreppet lycka i islam finns uttryckt i Koranen och i Profetens  föredöme (sunnah) på ett antal olika sätt. Först kan vi se att Koranen diskuterar lycka i form av det “goda livet”. Gud säger: “Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutgiltiga] belöning efter deras bästa handlingar.” [Sûrah al-Nahl: 97]

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

De tidigare skrifternas förvanskning

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Skrifterna som uppenbarades innan Muhammeds profetskap  är inte desamma som folk har idag och vilka de kallar för torah, evangeliet osv. Koranen klargör att tidigare folk förvrängde sina skrifter på följande tre olika sätt: (1) de förvrängde dess innebörd eller tolkning utan att ändra i själva texten; (2) de förvrängde och ändrade i själva texten; (3) de förvrängde budskapet genom att dölja vad Allah hade uppenbarat till dem. Allah säger följande om de tidigare folken:

Read more…

Tags | , , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Med Koranen mot HIV

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Några uttalanden av Stig Cronberg
“Många föreskrifter i Koranen är nämligen tillämpbara
i kampen mot HIV-smitta och AIDS!”
(ur tidningen Lunds universitet meddelar)

“Det är en bra och generös bok.”
(ur tidningen Lunds universitet meddelar)

“Koranen är en utomordentligt bra handbok i smittskydd.”
(ur tidningen Folia nr. 3, 1993)

Read more…

Tags | , , , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Läs i din Herres namn

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Profeten Muhammed  brukade ofta dra sig tillbaka från det jäktade livet i Mekka till de fridfulla klipporna och ravinerna belägna strax utanför staden. En av hans mest älskade platservar en stillsam grotta som han kallade för Hirâ’. Denna grottalåg på berget al-Nûr, ca två mil från Mekka. Där brukade han tillbringa tiden i ensamhet och där ägnade han sig åt intensiva andaktsövningar och brukade meditera över livets alla aspekter.

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Är det inte sant att Koranen är en kopia av bibeln?

On 27, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Nej. Det är inte sant. Alla bevis visar på att Koranen inte kunde ha blivit kopierad från Bibeln. T.ex. berättelsen om översvämningen som inträffade under profeten Noas (frid vare med honom) dagar. Denna händelse är nedtecknad i både Bibeln och Koranen. En noggrann undersökning av de båda versionerna kommer att visa på att Koranens version inte kan ha kommit från någon annan källa än Gud allena.

Read more…

Tags | , , ,