Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Uppenbarelser

27

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Är det inte sant att Koranen är en kopia av bibeln?

On 27, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Nej. Det är inte sant. Alla bevis visar på att Koranen inte kunde ha blivit kopierad från Bibeln. T.ex. berättelsen om översvämningen som inträffade under profeten Noas (frid vare med honom) dagar. Denna händelse är nedtecknad i både Bibeln och Koranen. En noggrann undersökning av de båda versionerna kommer att visa på att Koranens version inte kan ha kommit från någon annan källa än Gud allena.

En viktig skillnad mellan de två versionerna är att när Bibeln beskriver översvämningen som en världsomspännande översvämning (se Genesis 7), så omnämner Koranen det som en lokal översvämning som drabbar endast Noas folk (se Koranen 7:59-64).

Idag är det bekräftat att där aldrig har existerat en världsomspännande översvämning som Bibeln omnämner. Hur kunde författaren av Koranen undvika detta misstag om inte författaren var Gud han själv?

Den översvämning i historien som mest liknar den översvämning som beskrivs i Bibeln och Koranen, upptäcktes av arkeologen Herr Charles Leonard Wooley. År 1929 upptäckte han resterna av en översvämning som ägde rum ca 4000 f kr.

Hans upptäckt är beskriven i boken “The Bible as History” av Werner Keller. Keller säger: “Den fantastiska upptäckten i Ur skapade rubriker i Förenta Staterna och i Storbritannien” (The Bible as History, 2nd Revised Edition, Bantam Books, 1980, s. 27).

Men var detta en världsomspännande översvämning? Efter att ha beskrivit översvämningens omfattning, förklarar Keller: “När vi tittar på kartan idag, borde vi kalla den för en ‘lokal händelse’.” (s. 28) “Med andra ord” skriver Keller att floden tydligen inte var tillräckligt omfattande som den Bibliska översvämningen (s. 29). Dessutom säger han “En översvämning i den här otänkbara omfattning som den beskrivs i Bibeln återstår som ‘arkeologiskt ej bevisad'” (s. 29-30)

Tags | , , ,

Submit a Comment