Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Bibeln

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

De tidigare skrifternas förvanskning

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Skrifterna som uppenbarades innan Muhammeds profetskap  är inte desamma som folk har idag och vilka de kallar för torah, evangeliet osv. Koranen klargör att tidigare folk förvrängde sina skrifter på följande tre olika sätt: (1) de förvrängde dess innebörd eller tolkning utan att ändra i själva texten; (2) de förvrängde och ändrade i själva texten; (3) de förvrängde budskapet genom att dölja vad Allah hade uppenbarat till dem. Allah säger följande om de tidigare folken:

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Är det inte sant att Koranen är en kopia av bibeln?

On 27, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Nej. Det är inte sant. Alla bevis visar på att Koranen inte kunde ha blivit kopierad från Bibeln. T.ex. berättelsen om översvämningen som inträffade under profeten Noas (frid vare med honom) dagar. Denna händelse är nedtecknad i både Bibeln och Koranen. En noggrann undersökning av de båda versionerna kommer att visa på att Koranens version inte kan ha kommit från någon annan källa än Gud allena.

Read more…

Tags | , , ,