Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Ge en gåva

 

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn! All lov och pris tillkommer världarnas Herre. Må Guds frid och välsignelser vara över Guds sista sändebud till mänskligheten. Amin.

Hikmainstitutet erbjuder ett varierat utbud av information om islam. Men det viktiga arbetet med att förmedla kunskap är långt i från över. Vi har stora planer på att bygga ut sidan med ännu fler elektroniska böcker, artiklar, föredrag och mycket annat nytt och spännande material. Vi vill dessutom lägga in annonser i diverse tidningar för att på ett effektivt sätt nå ut till allmänheten.

Hjälp oss att uppnå detta ädla och viktiga mål genom att donera idag och få din del av belöningen. Din hjälp och stöd är viktig för oss.

Profeten, över honom vare frid, sade:

“När en person dör så upphör belöningar för hans goda handlingar med undantag av tre; ett fromt barn som gör Du’aa för honom, eller välgörenhet som fortsätter att bringa nytta efter han har avlidit eller kunskap som han lämnat bakom sig som andra drar nytta av.”

Donera idag.

Swisha ditt bidrag till 0739098609. Skriv meddelandet “Donation Hikma”

Tack för ditt stöd!