Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

15 karaktärsdrag av religiös extremism

On 23, okt 2015 | No Comments | In | By admin

15 karaktärsdrag av religiös extremism

Extrema grupper försöker använda sig av islam för att uppnå sina politiska ambitioner. De misstolkar religionen och vinklar de religiösa texterna för att rättfärdiga sitt våld.

Bror Salih utgår från Shaykh Abd Al-Majid Al-‘Arifis artikel där föreläsaren ger dig som lyssnare klara kännetecken på karaktärsdrag som är extrema. Föreläsningen baserar sig på ett uttalande av Profeten, över honom vare Guds frid, där han förutspådde att det skulle uppstå en grupp i hans nation (ummah) som skulle gå till det extrema. Han gav tydliga tecken på denna grupp.

Klicka här för att boka föreläsaren till din förening eller organisation.

 

Annons

taharaburkini

Submit a Comment