Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Koranen

09

sep
2017

No Comments

In Blogg

By admin

Lyssna på Koranpodden

On 09, sep 2017 | No Comments | In Blogg | By admin

Älskar du lyssna på Koranen men har svårt att förstå innebörden?

Då är Koranpodden lösningen på ditt problem.

Read more…

Tags | , ,

24

sep
2015

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Tid är guld

On 24, sep 2015 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Allah svär vid solen och månen. Människan använder sig av solen för att mäta tiden på dygnet.

Read more…

Tags | , , ,

24

sep
2015

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Upprepning är kunskapens moder

On 24, sep 2015 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

En retorisk figur i Koranen är upprepningen av namn för att understryka sakens ärofulla position (ar. idhhar fi maqam al-idmar).

Read more…

Tags | , ,

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Självmord

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Varför heter det timmen?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Timmen [1] syftar på den Yttersta dagen (yawm al-âkhir) även kallad för Domens dag (yawm ad-dîn). Det finns ett antal olika förklaringar till varför det heter Timmen. Några säger att det har fått namnet Timmen eftersom den plötsligt kommer att inträffa. Trots att Timmen kommer att vara under en mycket lång tid kommer den att äga rum så hastigt att en person som har mat i sin hand aldrig kommer att hinna smaka den. Till exempel nämner Allah i Koranen:

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Distanskurser

By admin

Att leva med Koranen

On 31, jan 2013 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Att leva med Koranen

Att leva med Koranen

Nu har vi på Hikmainstitutet publicerat vår tredje distanskurs som berör ämnet Koranen och den troendes relation till denna heliga skrift för alla våra medlemmar. Detta är en distanskurs som består av 12 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång. Om du inte redan är medlem i Hikmainstitutet kan du på ett mycket enkelt sätt bli det idag och få tillgång till distanskursen. Kursen är avslutad och du kan själv lyssna på dem förinspelade lektionerna som medlem när det passar dig bäst.

Read more…

Tags | , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Numret 19 i Koranen

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Stämmer det att Koranen är Mattematiskt kodad med numret 19?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Khidr, Dhu al-Qarnayn och Luqman

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Var Khidr, Dhu al-Qarnayn och Luqman profeter eller var de bara rättfärdiga människor?

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Få ut det mesta av Ramadan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Månaden av Ramadan ger oss en välsignad chans att skörda välsignelser och belöningar. Det är också ett utmärkt tillfälle för oss att stärka och rena vår karaktär. Den allmänna andan av Ramadan uppmuntrar oss att leva mer nyttigt och att bättra på oss själva.

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Bokstäverna som inleder kapitlen i Koranen

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Initiala, osammanhängande bokstäver introducerar 29 kapitel i Koranen. Olika kapitel börjar med olika bokstäver: Alîf Lâm MîmKâf Hâ Yâ ‘Ayn SâdTâ Sîn Mîm…bland andra kombinationer. Människor undrar ofta över deras betydelse. Sannerligen, kan vi inte tillskriva någon speciell betydelse för dessa bokstäver. Den speciella betydelsen som dessa bokstäver kan ha är endast Allah förkunnat.  Ibn Kathîr, i hans Tafsîr, informerar oss att Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali och Ibn Mas’ud alla sade att: “de osammanhängande bokstäverna i början av vissa kapitel är bland de saker som Allah har reserverat kunskapen till Sig själv.”

Read more…

Tags | , , , ,