Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Khidr, Dhu al-Qarnayn och Luqman

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Var Khidr, Dhu al-Qarnayn och Luqman profeter eller var de bara rättfärdiga människor?

Svar: De lärda är oeniga vad gäller dessa tre människor du frågat om. Vissa lärda sa att de var profeter medan andra sa att de var fromma människor. Det har även funnits andra åsikter.

Gällande Khidr så finns det betydande bevis som stödjer idén om att han var profet. En del av dessa bevis har dock inga korrekta led av återberättare medan en del av bevisen är autentiska, men inte tydliga.

Det starkaste beviset som stödjer idén om att han var profet är då Allah i Koranen återberättar vad Khidr har sagt: ”Jag gjorde ingenting av detta på eget bevåg” (Surah al-Kahf: 82). Han säger här att han gjorde vad han gjorde enligt Allahs befallning, det är nämligen känt att Allahs befallningar kommer via uppenbarelse.

Dessutom så beskriver Allah honom som någon: ..”som Vi välsignat med nåd, och som Vi begåvat med vår egen kunskap.” (Surah al-Kahf:65). Nåd har här tolkats som att det hänvisar till profetskap eftersom det finns omfattande bevis för denna tolkning i Koranen.

Det konstigaste som sagts angående vem Khidr var kommer från al-Mawardi, som sa: “Han var en ängel”.

Oenigheten över detta ämne är ihållande.

[Se: Tafsîr Ibn Kathîr (3/151), al-Bidâyah wal Nihâyah (1/304-306), Adwâ’ al-Bayân (4/497) och Fatâwa Ibn Taymiyah (4/328)]

Dhu al-Qarnayn har bland annat beskrivits som en profet, en from tjänare, en kung, eller en ängel. Bevisen på att han var profet är oklara. Allah säger: “Vi gav honom auktoritet på jorden, och försåg honom med alla sorters resurser.” (Surah al-Kahf:84). Medan bevisen på att han var en rättfärdig tjänare eller en kung är klara men inte autentiska.

Alla dessa bevis kan hittas diskuterade i referenser som exempelvis al-Bidâyah wal Nihâyah (1/95), Tafsîr Ibn Kathîr (3/106) och Fath al-Qadîr (3/442-428).

Vad beträffar Luqman har majoriteten av de lärde sagt att han var en rättsam dyrkare som Allah givit visdom. Ingen har sagt att han var profet bortsett från Ikrimah vars uttal har nått oss via ett svagt led av återberättare. Det finns inget i Koranen som antyder att han var profet.

[Vänd dig till: al-Bidâyah wal Nihâyah (2/114), Fath al-Qadîr (4/337), och Tafsîr Ibn Kathîr (3/452)]

Som sammanfattning kan jag säga att de lärda har varit oeniga om Khidr, Maryam, Luqman, Dhu al-Qarnayn, och Adam’s fru. Vissa lärda sa att de var profeter medan andra sa att de helt enkelt var fromma människor. Majoriteten av de lärda har stött det sistnämda påståendet.

Och Allah vet bäst.

// Sheikh Abd al-Aziz al-Harbi

Tags | , , ,

Submit a Comment