Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

haram

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Självmord

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Gelatin

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vad är den islamiska regeln gällande gelatin och mat/godis som innehåller det?

Read more…

Tags | , , ,