Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

tacksamhet

27

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Tacksamhet i Koranen

On 27, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Följande text är ett utdrag ur boken Patience and Gratitude: an abridged translation of cUddat as-sabirin wa dhakhirat ash-shakirin av Ibn Qayyim al-Jawziyyah och översatt till engelska av Nasiruddin al-Khattab. Publicerad av Ta-Ha Publishers Ltd. London 1997.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Att känna kärleken: 50 sätt att behaga dina föräldrar

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Det finns många som känner svårigheter inför att göra sina föräldrar nöjda. Många unga säger att de är frustrerade, arga eller irriterade över deras föräldrar eftersom den enda feedback de får är kritik. Vad de ofta inte inser är att vi faktiskt förtjänar kritiken. Det är berömmet vi vill ha, som vi ofta inte förtjänar, eftersom vi inte gör något för att förtjäna det.

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Modern

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,