Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

döden

26

jul
2014

No Comments

In Distanskurser

By admin

Själens resa efter döden

On 26, jul 2014 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Kursstart 7 september 2014

Kursstart 7 september 2014

Att minnas det Efterkommande livet är en befallning från Profeten, över honom vare Guds frid och välsignelser.

Profeten sa: ”Jag hade förbjudit er från att besöka gravplatser men nu vill jag att ni besöker dem eftersom de är en bra påminnelse.” (Muslim)

Read more…

Tags | , , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In E-böcker

By admin

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Varför heter det timmen?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Timmen [1] syftar på den Yttersta dagen (yawm al-âkhir) även kallad för Domens dag (yawm ad-dîn). Det finns ett antal olika förklaringar till varför det heter Timmen. Några säger att det har fått namnet Timmen eftersom den plötsligt kommer att inträffa. Trots att Timmen kommer att vara under en mycket lång tid kommer den att äga rum så hastigt att en person som har mat i sin hand aldrig kommer att hinna smaka den. Till exempel nämner Allah i Koranen:

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Att tala med de döda

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan vi tala med den dödes själ? Kan vi åtminstone tala med Profeten Muhammad  eftersom han är levande i sin grav?

Read more…

Tags | , , ,