Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Att tala med de döda

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan vi tala med den dödes själ? Kan vi åtminstone tala med Profeten Muhammad  eftersom han är levande i sin grav?

Svar: Profeten  är levande i sin grav men inte på det sättet som vissa okunniga människor tror. Detta är en speciell typ av liv som de lärda kallar barzakh. Han upplever det bäst möjliga liv i barzakh, men detta betyder inte att hans liv är likt den han levde innan döden. Han har redan dött och han kan inte uppleva någonting från vår värld förutom det Allah vill låta honom veta, exempelvis hälsningar och hälsningsfraser från hans efterföljare.

Vanligtvis hör inte de människor som har dött dem som talar till dem. Dock har vår Profet  informerat oss att det är möjligt. Han sade “Den som passerar sin brors eller väns grav, som han mötte innan i livet, och hälsar på honom då kommer Allah att låta själen av den döde återvända till personen för att besvara påhälsningen.” Vi säger att det är möjligt vid ett begränsad antal fall så som Profeten  instruerade oss.

Och Allah vet bäst.

// Sheikh `Abd al-Rahmân al-Barrâk.

Tags | , , ,

Submit a Comment