Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Troslära

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Varför heter det timmen?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Timmen [1] syftar på den Yttersta dagen (yawm al-âkhir) även kallad för Domens dag (yawm ad-dîn). Det finns ett antal olika förklaringar till varför det heter Timmen. Några säger att det har fått namnet Timmen eftersom den plötsligt kommer att inträffa. Trots att Timmen kommer att vara under en mycket lång tid kommer den att äga rum så hastigt att en person som har mat i sin hand aldrig kommer att hinna smaka den. Till exempel nämner Allah i Koranen:

Väntar de bara att den Yttersta stunden skall komma över dem plötsligt? Men dess förebud är redan här! (Muhammad, 47:18 [Se även 16:77; 12:107. övers. anm.])

Detta syftar alltså på Timmens inledande händelse eller början som plötsligt skall infalla. Det kan också ha fått namnet Timmen därför att det är i enlighet med Allahs val av tidpunkt. Allah säger i Koranen:

På [dessa vägar] stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp till Honom under en dag vars längd är femtiotusen år. (al-Macâridj, 70:4)

Således är det en händelse som varar under en mycket lång tid men som en del av den dagen motsvarar det lika mycket som en timme.

Slutligen finns det några som säger att det har fått namnet Timmen med förhoppningen att det är ett gott tecken, dvs. att det ska passera enkelt och snabbt. Det kan jämföras med arabiskans “viktig sak” vilket avser en “lyckosam sak”.

1. Zetterstéen översätter as-Sâcah som “stunden” medan Muhammed Knut Bernström översätter det som den “Yttersta stunden”. En alternativ översättning av as-Sâcah är “Timmen”, något som också förekommer i Nya testamentet. Det står nämligen skrivet i Matteusevangeliet att Jesus – över honom vare Allahs frid – har sagt: “Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (24:36, se även Koranen 7:187; 33:63; 67:25-26; 79:42-44). Då den engelskspråkiga författaren använder sig av “The Hour” har översättaren valt att använda sig av “Timmen”. (övers. anm.)

Under Profetens tid  innebar inte ordet as-Sâcah (Timmen) en tidsrymd innefattande sextio minuter. Det innebar emellertid en tidslängd som varken var för långt eller för kort.

Källa
Zarabozo, Jamaal al-Din. 1999. Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi. Vol. 1. Boulder. Al-Basheer Publications and Translations.

Tags | , , ,

Submit a Comment