Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Muhammed i bibeln

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Muhammed i bibeln

Alla Guds profeter predikade om det sista sändebud som Allah skulle skicka till hela mänskligheten. Detta sändebudet skulle födas i den arabiska halvön och tillhöra Ismaels ättlingar. Lyssna på denna föreläsning som visar hur bibeln talar om att Gud ska välsigna Ismaels ättlingar och göra dem till ett stort folk. Föreläsaren argumenterar för att den ende i arabernas historia som lyckades förena Ismaels ättlingar till ett folk var profeten Muhammed .

 

Submit a Comment