Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Vad Jesus sa om fastan

On 26, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Vad Jesus sa om fastan

Det är ett välkännt faktum att muslimer avhåller sig från mat och dryck under Ramadan. Men är fastan något som uteslutande lärdes ut av profeten Muhammed, över honom vare frid eller är det så att alla Guds profeter lärde ut denna form av gudstillbedjan?

I denna föreläsningar som direktsändes via Bilal.se tar bror Salih upp till diskussion uttalanden av Jesus i Nya testamentet som tyder på att Jesus också fastade. Jesus fastade inte bara utan såg också till att lära ut den rätta formen av fastan till sina lärjungar.

Submit a Comment