Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

lärd

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

al-Muhaddithat: de kvinnliga forskarna i islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Boken tar upp sekler av kvinnliga forskare från Profetens  tid och den efter. Även om kvinnorna forskade inom alla kunskapsområden, så tar just denna bok upp de framstående kvinnliga forskarna av hadith. Det är viktigt att poängtera att al-Muhaddithat endast är Muqaddimah, en introduktion till Akrams 40 volymers biografiska lexikon av detta ämne. Precis så, 40 volymer tillägnade kvinnliga forskare av hadith. Endast al-Muqaddimah har blivit översatt från arabiska till engelska och den består av ungefär 300 sidor.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Biografier

By admin

Shaykh ul-Islam Imam Ibn Taymiyyah

On 27, jan 2013 | No Comments | In Biografier | By admin

Inledning
Taqî ad-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrâni (661-728 H.) föddes i staden Harran i nuvarande Turkiet. Hans far var en framstående lärd man inom den hanbalitiska skolan, vilket även hans farbror och hans farfar var.

Read more…

Tags | , , , ,