Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Vid den högstes närvaro

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Vid den högstes närvaro

Bror Abu Noah mycket detaljerade och rörande berättelse om profeten Muhammeds sista dagar på jorden.

Read more…

Yunus och åkallan från havets djup

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Yunus och åkallan från havets djup

Profeten Yunus (sv. Jona) liv är en berättelse om prövningar, tålamod och sökandet av uppriktig ånger hos Allah. Föreläsaren drar bland annat paralleller mellan Yunus tillvaro i fiskans mörka buk och den moderna människans strävan i en tillvaro som allt mer omges av ytlighet och materiell lycka. Viktiga begrepp som framförhållning lyfts upp till diskussion. Föreläsaren avslutar med att påminna dig om att det är dags att du börjar klandra dig själv först innan du börjar peka finger på din motståndare.

Read more…

Profeten Salih

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Profeten Salih

Dr. Jalal som idag är bosatt i Medina och arbetar där som psykolog inleder sitt anförande med att tala om profeternas gemensamma uppdrag och budskap.

Read more…

Muhammed: nådens profet

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Muhammed: nådens profet

Hikmainstitutet medverkar varje lördag med start kl. 10.00 i radioprogrammet Radio Respekt. Dessa radiosändningar kan du lyssna till direkt genom nätet.

Read more…

Profeten Josef

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Profeten Josef

Som vår bror tydligt förklarar i denna föreläsning är Josefs berättelse inte en godnatt saga. Profeten Josefs liv är en påminnelse till alla troende om religionens slutliga seger över all form av ondska. Josefs berättelse är en inspiration till fortsatt tålamod och arbete. Denna föreläsning hölls i Landskrona. Föreläsningen är 59 minuter lång.

Read more…