Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Profeten som vår förebild

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Profeten som vår förebild

Föreläsningen arrangerades av Södertörns muslimska studentförening (SMS) där Salih visar på bland annat att profeten Muhammed finns omnämnd i Gamla testamentet. Salih visar även på profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid) nåd och barmhärtighet till djuren och skapelsen i stort.

Read more…

Trampa inte denna jord med inbilsk högmod

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Trampa inte denna jord med inbilsk högmod

Bror Salih baserar sin föreläsningen på följande vers ur Koranen:

“Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra.” (Koranen 31:18)

Read more…

Förändra ditt liv genom fullkomlighetens sköna namn

On 30, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Förändra ditt liv genom fullkomlighetens sköna namn

Föreläsningen tar sin utgångspunkt från Profetens uttalande, över honom vare frid: “Allah har nittio nio namn, den som räknar upp dessa namn kommer stiga in i Paradiset.” (Muslim)

Read more…

Var fåraherde: ledarskap i en tid av förvirring

On 29, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Var fåraherde: ledarskap i en tid av förvirring

Profeten Muhammed  har sagt: “Var och en av er är en fåraherde och var och en av er ska stå till svars för dem ni är ansvariga över.” Har du funderat på att just du är en fåraherde och vilket privilegium och ansvar detta innebär? I denna tankeväckande och dagsaktuella föreläsning får du svar på hur du lever upp till den viktigaste uppgiften i ditt liv. Föreläsaren väver samman korancitat, hadither, personliga berättelser och visdomsord på ett högst intressant sätt.

Read more…

Syster, du gör fel

On 29, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Syster, du gör fel

“Du gör fel! Jag ger dig bara ett gott råd!” Du har säkert hört det innan, folk som säger sig vilja ditt bästa men där du känner att deras ord inte är uppriktiga. Ofta handlar det om att förhäva sig själv och trycka ner andra.

Read more…

En droppe i havet – islams syn på psykisk ohälsa

On 27, jan 2013 | No Comments | In | By admin

En droppe i havet – islams syn på psykisk ohälsa

Syster Arwa som studerar psykologi vid Lunds universitet ger en värdefull föreläsning där hon ger värdefulla råd om hur vi ska förstå när saker och ting i våra liv inte går som vi hade tänkt oss.

Read more…

Älska din nästa som dig själv

On 27, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Älska din nästa som dig själv

Bror Salih talar om hur viktigt det är att en muslim inte bara önskar välgång för sina bröder och systrar men också hur centralat det är i den troendes liv att önska välgång för alla människor oavsett vilken tro de har.

Read more…

Jag blev muslim när jag var 18 år

On 27, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Jag blev muslim när jag var 18 år

Bror Hugo intresserade sig för kristendomen och engagerade sig i kyrkan. Treenigheten hade han dock svårt att tro på. En dag träffade han en muslim som han var övertygad om att han kunde konvertera till kristendomen. Efter många samtal och debatter fann han sig själv läsa al-Fatiha i kyrkan. Han beslöt sig för att bli muslim.

Read more…

Fullborda den goda moralen

On 26, jan 2013 | 2 Comments | In | By admin

Fullborda den goda moralen

Fullbordan av den goda moralen är av yttersta vikt för den troende. Nyckeln till paradiset är den goda moralen och därför sa Profeten, över honom vare frid, att han sändes för att fullborda den goda moralen.

Read more…