Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Julaybib – den puckelryggade följeslagaren

Julaybib är en av de mer okända följeslagare till Profeten, över honom vare frid.

Read more…

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Välj islamofobi-broms

Mänskliga samhällen har alltid hittar syndabockar för att stärka sina egna led och samtidigt mörklägga de egna bristerna och tillkortakommandena.

Read more…

Etik och moral i islam

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Etik och moral i islam

Hussein Hamad utgår från surah al-Hudjurat som också kallas för moralens och etikens kapitel. I detta kapitel finns universella principer för alla troende oavsett tid eller plats.

Read more…

Det som splittrar våran ummah

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Det som splittrar våran ummah

Abu Noah ger oss en kort förmaning om att denna ummah räddas via den starka tron på tawhid (monoteism). Utmaningarna som vi möter idag är på grund av vår kärlek till denna värld.

Read more…

Svarta får i vår ummah

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Svarta får i vår ummah

Bror Ibrahim Blicksjö är tillbaks med ännu en ny och spännande föreläsning. I föreläsning får vi veta varför Profeten, över honom vare frid, är en barmhärtighet till alla människor, inte endast till en viss grupp människor. Vidare får vi lära oss hur viktigt det är att vi har ett gott uppförande och inte låter våra känslor löpa amok.

Read more…

Är du tacksam?

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Är du tacksam?

Bror Ubeidas fru har gått bort efter en tids sjukdom. Må Allah ge henne paradiset, amin! Efter en sådan prövning ställer bror Ubeida oss frågan den centrala frågan; är du tacksam över Allahs gåvor. Påminnelsen hölls i Uppsala under seminariet Enad Ummah som arrangerades av Muslimska Ungdomsföreningen i Uppsala.

Read more…

Kvinnans rättigheter i islam

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Kvinnans rättigheter i islam

Kvinnan har stora rättigheter i islam som ofta inte framkommer i media. Bror Ibrahim gör ett underbart arbete i att förklara för oss dessa rättigheter som gavs 1400 år sedan.

Read more…

Vår relation med Allah

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Vår relation med Allah

Bror Ibrahim talar om hur tjänaren kan komma sin Skapare nära. Vilka skyldigheter han har mot Honom.

Read more…

Den bästa generationen: sahabas auktoritet

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Den bästa generationen: sahabas auktoritet

Bror Ibrahim föreläser om vilken inställning som den troende bör ha mot Profetens följeslagare.

Read more…

Abu Bakr: så varför tvekar vi?

No Comments
By admin

On 01, feb 2013 | No Comments | In | By admin

Abu Bakr: så varför tvekar vi?

Abu Noah berättar om den största av Profetens  följeslagare. Vi får en bild av hur Abu Bakr såg ut, hans otroligt ödmjuka karaktär, hans djupa tro och stora uppoffringar för Allahs skull. Denna följeslagare är alla troende muslimers förebild.

Read more…