Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

glädje

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Den heliga Koranen talar om lycka

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Begreppet lycka i islam finns uttryckt i Koranen och i Profetens  föredöme (sunnah) på ett antal olika sätt. Först kan vi se att Koranen diskuterar lycka i form av det “goda livet”. Gud säger: “Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutgiltiga] belöning efter deras bästa handlingar.” [Sûrah al-Nahl: 97]

Read more…

Tags | , , ,