Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

hängivenhet

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Allahs rättigheter

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Allah’s rättigheter gentemot Hans skapelse är de rättigheter som starkast bör hållas vid. Allah är den ensamma Skaparen och vidmakthållaren av Universum. Han är den Allsmäktige som skapat allting med fullständig visdom. Allah är Den som initierat varje varelse från ingenting. Han är Den som skyddar, bevarar människor i deras mödrars sköten, och även som spädbarn, barn samt som vuxna. Han, ensam, upprätthåller alla människor och förser dem med föda och försörjer dem i livets alla aspekter. Allah sade: “Gud förde er ut ur era mödrars sköten, då ni var ovetande om allt, och Han gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].” [Koranen 16:78]

Read more…

Tags | , , ,