Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Hira

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Kalla till Allah genom att hjälpa andra

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Profeten Muhammed, fred vare över honom, återvände från grottan Hira efter hans första möte med ärkängeln Gabriel. Hans uppgift hade precis blivit honom anförtrodd och han hade fått sin första uppenbarelse från sin Herre. Han var, minst sagt, rädd och förvirrad. Det var Allahs välsignelse över honom att den person han vände sig till vid denna stund var hans mycket intelligenta och förnuftiga hustru Khadîjah. Han skyndade sig för att tala om för henne vad som hade hänt och berättade för henne om hans rädsla då svarade hon med beslutsamhet och försäkran om att han hade inget att oroa sig för. Hon skulle kunna göra detta påstående med förtroende, med den starka kunskap, mognad, kännedom om historia, och hennes djupa personliga kunskaper hon skaffat sig av Muhammads nobla karaktär under femton års äktenskap.

Read more…

Tags | , , ,