Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

suror

28

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Bokstäverna som inleder kapitlen i Koranen

On 28, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

Initiala, osammanhängande bokstäver introducerar 29 kapitel i Koranen. Olika kapitel börjar med olika bokstäver: Alîf Lâm MîmKâf Hâ Yâ ‘Ayn SâdTâ Sîn Mîm…bland andra kombinationer. Människor undrar ofta över deras betydelse. Sannerligen, kan vi inte tillskriva någon speciell betydelse för dessa bokstäver. Den speciella betydelsen som dessa bokstäver kan ha är endast Allah förkunnat.  Ibn Kathîr, i hans Tafsîr, informerar oss att Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali och Ibn Mas’ud alla sade att: “de osammanhängande bokstäverna i början av vissa kapitel är bland de saker som Allah har reserverat kunskapen till Sig själv.”

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Uppenbarelser

By admin

Sammanlänkade suror

On 27, jan 2013 | No Comments | In Uppenbarelser | By admin

“Tänker de alls inte på vad Koranen [har att säga]? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan?” (Muhammad, 47:24)

Många orientalister anser att Koranens olika suror är ostrukturerade och blandade i en salig röra. De anser sig inte se den röda tråden som binder ihop Koranen. Ett intressant fenomen som motsäger detta och går att observera i Koranen är de många suror som är sammanlänkade genom att temat eller ordet som går att läsa i den sista versen eller verserna i en sura följs upp av den första versen eller verserna i nästa sura. Nedan följer ett urval ur de suror som är sammanlänkade på ett sett som har beskrivits ovan.

Read more…

Tags | , , ,