Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

4 Comments

In Andlighet

By admin

50 tecken på Domedagen från Allahs och Hans Budbärares ord

On 01, feb 2013 | 4 Comments | In Andlighet | By admin

Tecknen är listade i så gott som kronologisk ordning, dock är ordningen inte nödvändigtvis exakt. Detta gäller särskilt de tecken som rör framtiden.

Detta är en kort summering av tecknen. Det finns många böcker, artiklar och kassetter m.m. vilka diskuterar dessa i större detalj. Må Allah låta oss känna igen och uppmärksamma tecknen och stärka oss i tider av prövning.

I Koranen kan vi läsa: “Väntar de bara att den Yttersta stunden skall komma över dem plötsligt? Men dess förebud är redan här!” [Surah Muhammad 18]

Dåtid
1. Klyvningen av månen.
2. Profeten Muhammads  död, må Allah välsigna honom och ge honom frid.
3. En slags död som kommer döda tusentals muslimer (det är förstått att detta refererar till plågan av Amwas under ‘Umar ibn al-Khattabs kalifat).
4. En stor strid i Medina (det är förstått att detta refererar till slaget om al-Harrah under Yazids kalifat, 63 AH).
5. Muslimernas seger över Jerusalem.
6. Muslimernas seger över Konstantinopel.
7. Två stora grupper av muslimer kommer att strida i krig.
8. Ett krig mellan muslimerna och ett folk med röd hy och små ögon, bärande sandaler gjorda av hår (det är förstått att detta refererar till mongolernas invasionen av islamisk mark).
9. Ett fredsavtal mellan muslimer och icke-muslimer från den gula rasen (kineser, mongoler).
10. Trettio bedragare (dajjal) kommer komma, var och en tror att han är en profet.

Nutid

11. Nakna, utblottade och barfota fåraherdar kommer att tävla om att bygga höga byggnader.
12. Slavkvinnan kommer föda hennes herre eller föreståndarinna.
13. En prövning (fitnah) som kommer träda in i alla arabers hushåll.
14. Kunskap kommer att försvinna (genom att folk med kunskap kommer att dö) och okunskap kommer att råda.
15. Vin (berusningsmedel, alkohol) kommer att drickas i stora mängder.
16. Otillåten sexuellt samlag kommer att spridas vitt.
17. Jordbävningar kommer att öka.
18. Tiden kommer att passera fortare.
19. Motigheter (fitan) kommer att uppstå.
20. Blodsutgjutelse kommer att öka.
21. En man kommer att passera en annans grav och önska han vore i den andres ställe.
22. Pålitlighet kommer att gå förlorad, som när bemyndigande ges till folk som inte förtjänare det.
23. Människor kommer att samlas för att be, men kommer inte att finna en imam att leda dem.

Framtid
24. Antalet män kommer att sjunka, medan antalet kvinnor kommer att öka, tills det blir 50 kvinnor för varje man.
25. Eufrat kommer att uppenbara en skatt av guld, och många kommer att dö kämpandes om den, var och en hoppandes på att vara den som ska få skatten.
26. Romarna (européerna) kommer att komma till en plats kallad A’maq eller Wabiq och en armé av de bästa människorna kommer att träda fram ur Medina för att möta dem.
27. Muslimernas erövring av Rom.
28. Mahdi (den vägledde) kommer att komma och vara imam för muslimerna.
29. Jesus kommer stiga ned i Damaskus och be bakom Mahdi.
30. Jesus kommer att bryta sönder korset och döda svinet, döda den falska kristendomen.
31. Antikrist (al-masih al-dajjal, den falska kristus) kommer att uppenbara sig med alla hans verktyg av bedrägeri och vara en oerhörd prövning. Han kommer att åtföljas av 70.000 judar från Isfahan (nuvarande Iran).
32. Uppenbarelsen av Ya’juj och Ma’juj (Gog och Magog) och de medföljande prövningarna.
33. Uppdykandet av odjuret från jorden, bärande på Moses stav och Salomos sigill, som kommer att tala till folket, sägande att de inte trodde med övertygelse på heliga tecken.
34. Ett stort krig mellan muslimer (inklusive judar och kristna som uppriktigt tror på Jesus efter hans återkomst) ledda av imam Mahdi och judarna plus andra ickemuslimer ledda av Antikrist.
35. Jesus kommer att döda Antikrist vid porten av Ludd (Lod i nuvarande israel, plats för en flygplats och en stor israelisk militärbas).
36. En tid för stor fred och frid under och efter det kvarvarande livet av Jesus.
37. Rikedom kommer att vara så överflödande att det kommer vara svårt att finna någon som accepterar välgörenhet.
38. Arabien kommer att vara ett område med trädgårdar och floder.
39. Samhället kommer sedan gå under.
40. Bakdelarna på kvinnorna av Daws stammen kommer åter igen svaja i cirkelvandring (tawaf) runt avguden Dhul-Khulsah.
41. En stor eld i Hijaz, sedd av invånarna i Basra.
42. Tre stora arméer kommer att sjunka in i jorden, en i öst, en i väst och en i Arabien.
43. En abessinsk ledare med tunna skenben kommer att förstöra Ka’bah.
44. Det stora molnet av rök.
45. Solen kommer att stiga upp från väst (dess plats för nedgång).
46. En mild vind som kommer ta de troendes själar.
47. Det finns ingen kvar på jorden som säger “Allah, Allah” eller “Det finns ingen gudom förutom Allah”.
48. Slutligen är Domedagen etablerad på de värsta av folken, som parar sig som apor offentligt.
49. Blåsandet i basunen av ängeln Israfil, på vilka alla kommer att svimma förutom de Allah väljer.
50. Det andra blåsandet i basunen, utav vilka alla kommer att återuppväckas.

// Dr. Suhaib Hasan

Tags | , , ,

Comments

  1. Var är texten tagen ifrån, dvs vad är källan?

  2. Unknown

    Så glad att jag födes muslim islam är min själ mitt liv

  3. Jag tackar Allah Sw att jag är muslim, och att jag känner många av de täcken . Allah Sw vägleda mig o alla bröder och systrar till den rätta vägen Inn shaa Allah.
    Må Allah Sw belöna den som har spridet denna budskap.

Submit a Comment