Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

al-Wahn – en dödlig sjukdom

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Thawbaan berättade att Profeten sade : “Folket kommer snart samla sig för att attackera er precis som ett folk när de bjuder in andra att ta för sig av deras mat.”

Någon frågade: ” Är detta p.g.a. vårt knappa antal vid den tidpunkten?”

Profeten  svarade: “Nej, ni kommer vara många vid den tidpunkten; men ni kommer vara skum och slagg, likt det som kommer ned av en vattenström och Allah kommer att ta fruktan för er från era fienders hjärtan och kasta in al-Wahn i era hjärtan.”

Någon frågade: “Allahs budbärare! Vad är al-Wahn?”

Han svarade: “Kärlek till världen och ogillandet av döden.” [En autentisk hadith rapporterad av Abu Dawud och Ahmad]

I ett försök att förstå Profetens  ord i ovannämnda hadith (och i alla andra av hans nobla uttalanden), kommer man snabbt att uppskatta Profetens  uttalande: “Jag har givit ord som är kortfattade men omfattande i betydelse.” [Bukhaari och Muslim]. Budbäraren  var välsignad med grundlig förmåga att yttra några ord om ämnen som det sedan kunde skrivas volymer om.

I denna utmärkande hadith, beskriver Profeten  muslimernas situation med yttersta exakthet och föreskriver även ett botemedel för deras sjukdom.

“Folket kommer snart samla sig för att attackera er precis som ett folk när de bjuder in andra att ta för sig av deras mat.”

Vad som är märkbart i denna hadith är att Profeten  frammanar levande bilder i lyssnarens sinne. Här är ummahn (den muslimska nationen) först jämförd med till synes smaklig mat omgiven av en grupp hungriga människor. Men dessa människor måste dela och därmed måste maten delas upp beroende på statusen hos varje ‘gäst’.

Kort efter kalifatets fall, splittrades den muslimska världen upp i många olika stater utav de europeiska makterna.

Kolonisation och korruption följde snart i dessa länder och fröna till tyranniska, diktatoriska regimer planterades in. Nu med ummahn splittrat, tänkte varje regeringen på sitt eget intresse. Nu kan islams fiender fritt attackera varje region som vilda djur attackerar sitt byte – Palestina, Tjetjenien, Irak och nu Afghanistan.

Någon frågade: “Är detta p.g.a. vårt knappa antal vid den tidpunkten?”

Profeten  svarade: “Nej, ni kommer att vara många vid den tidpunkten…”

Detta är ännu ett bevis att antalet i islam inte har någon stor betydelse. Muslimerna segrade i slaget om Badr där de otrogna var överlägsna muslimerna trefaldigt. De segrade i Yarmok, där romarna var överlägsna muslimerna sjuttiofaldigt. Den nuvarande situationen är raka motsatsen. Den muslimska befolkningen är mer än en miljard och ökar ständigt. Men dessa fenomenala antal har inte någon större påverkan när massorna i befolkningen är slavar åt väst, vallade utan tanke som boskap.

“…men ni kommer vara skum och slagg likt det som kommer ned av en vattenström…”

Här är en annan bild. Denna oerhörda sinnesbild bär med sig en djup betydelse under dess yta om man tänker på uttrycken “skum och slagg”.

Skummet är nästan viktlöst och med liten substans, den svagaste vinden kan förstöra den. För det andra, skum och slagg har inte kontroll över dess väg – den kontrollen har vattnet som flyter. Allt de gör är att lyckligt flyta med till dess destination, förgiftad med tanken på dess föreställda position.

“…Allah kommer ta fruktan för er från era fienders hjärtan och kasta in al-Wahn i era hjärtan.”

Det fanns dagar då de muslimska makterna var fruktade av alla de som opponerade sig mot dem, när människor från hela världen reste till muslimska länder för att få kunskap och när arabiskan var språket för framgång och utveckling. Dessa dagar är allt annat än gångna. Generellt sett ses det ner på muslimer och islam. Varför? Profeten  sade att det var för al-Wahn. Fackmässigt sett betyder det en förslöad livlöshet och kraftlöshet. Dock förklarar Profeten  vad detta ord verkligen betyder när han sade:

“Kärlek till världen och ogillande av döden”

Härmed har problemet och lösningen framställts. Efter bombardemanget av kapitalistiska och socialistiska ideologier, blev den muslimska världen för materialistisk. Desperat försökte man jaga belöningar och njutningar i världen, med liten hågkomst om livet efter detta. Profeten  sade i en annan hadith: “Kom ofta ihåg döden som är förstöraren av njutbarhet.” [Tirmidhi]

Allah sade: “Säg: ‘Livets fröjder är få; evigheten har mer att bjuda den som fruktar Gud och [ingen] skall få lida ens den orätt som ryms på en tråd. Var ni än befinner er kommer döden att hinna ifatt er, även om ni skulle [fly upp] i höga torn.'”[An-Nisaa, 4:77-78]

Imam Ahmad rapporterar från Abu Dardaa, sägandes: “Om ni bara visste vad ni troligen kommer se vid er död, skulle ni aldrig äta en tugga bara för aptitens skull och ni skulle aldrig dricka en droppe vatten bara för den osläckbara törstens skull.”

När muslimerna inser att döden inte är slutet, utan början, då kommer fullkomlig rättvisa och fantastiska belöningar. F örst då kommer vår situation sannerligen att förändras.

Till dess säger Allah: “Gud förändrar inte människornas situation, förrän de ändrar sitt sinnelag.” [Ar-Ra’d, 13:11]

Tags | , , ,

Submit a Comment