Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Avstående från orättfärdigheter

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Upphöjd vare Allah, Herre över världarna. I avståendet från orättfärdigheter och vilseledande saker kommer dessa företeelser att inträffa:

1. Etablerandet av manlighet

2. Beskydd av hedern

3. Bevarandet av prestige

4. Bibehållandet av rikedom – [alla områden] som Allah har placerat som en grund för upprättelsen av dunya [denna värld] och det efterkommande – och ett tillstånd av sympati bland dem [skapta].

5. Ett rättfärdigt innehåll

6. En hälsosam kropp

7. Styrka i hjärtat

8. Fridsamhet i själen

9. Glädje i hjärtat

10. Ett tillstånd av välbehag och gladlynthet

11. Beskydd från farorna orsakade av syndarna och de som gör fel, och en frånvaro av bedrövelse och sorg

12. En känsla av stolthet för att möjligheten att hamna i skam och onåd inte finns

13. Beskydd för ljuset i hjärtat från att släckas av mörkrets överträdelse

14. En flykt från de ting som har orsakat syndare och överträdare att bli deprimerade och modlösa

15. Befintligheten av att hitta levebröd från en plats där det inte verkade möjligt

16. Främjandet av det som verkar svårt för mästare i synd och överträdelse att få

17. Främjandet av rättfärdiga gärningar

18. Förvärvandet av kunskap och ärbart beröm emellan folket

19. En mycket stor mängd med bön

20. Ett förskönat ansikte

21. Vördnad som är satt in i hjärtana av folket [för honom]

22. Deras hjälp och skydd [för honom] närhelst han är skadad och förtryckt

23. Deras agerande med att skydda hans heder närhelst han blir smutskastad och baktalad

24. Ett snabbt gensvar till hans bön

25. Borttagandet av främlingskap mellan individen och Allah

26. Närheten till änglar omkring honom

27. Distanserandet av shaytaan från människorna och jinn

28. En rivalitet mellan folket om vem som ska hjälpa honom fullfölja hans behov

29. Deras engagemang för hans kärlek och vänskap

30. Frånvaron av rädsla inför döden. Det är snarare så att han gläds inför den händelsen, för hans ankomst till sin Herre och mötet med Honom leder till hans öde bland Honom

32. Obetydelsen av dunya [denna värld] i hans hjärta

33. Betydelsen av det nästkommande livet hos honom

34. Hans längtan till det storslagna riket och den imponerande lyckan däri

35. Den söta smaken av lydnad

36. Kärleken till det söta i imân [tron]

37. Bönen till dem som håller i Tronen och vemhelst som cirkulerar runt honom av Hans änglar

38. Kärleken till “skrivarna” och deras ständiga bön för honom

39. En höjning i intellekt, förståelse, tro och [riktig] uppfattning

40. Hans förvärv av kärlek till Allah och Hans agerande av att vända sig till honom

41. Uppnåendet av Hans glädje då han ber om förlåtelse. Denna handling belönar honom med glädje och fröjd. För det finns inga band mellan individen och Hans glädje genom felaktiga handlingar.

Således är dessa några av de tecken som aktualiseras genom att avstå från orättfärdigheter i denna värld.

När individen dör, tar änglarna emot honom och förmedlar till honom den glada stunden i paradiset från hans Herre. Tilldelat den glada nyheten att ingen fruktan eller sorg ska komma till honom. Han kommer flyttas från fängelset i denna värld och dess begränsningar till en trädgård bland de trädgårdar som finns i paradiset. Han ska uppleva dess förtjusning däri till Domedagen.

När Domedagen inträder kommer människorna vara i ett tillstånd av extrem hetta och svettas, hursomhelst kommer han [som följt ovanstående] att vara under skuggan av Tronen. När de [människorna] avlägsnar sig från sitt möte med Allah, kommer höger-handens följeslagare att ta med honom och de andra gudsfruktiga allierade, bland Hans segrande parti:

“Sådan är Guds nåd, och Han skänker den till den Han vill. Guds nåd är en outsinlig källa.” [Surah al-Jumu`ah, Ayah 4]

Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah

Tags | , , ,

Submit a Comment