Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ett urval citat av Ibn Hazm

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Citat ur Ibn Hazms bok Al-Akhlaq wa-l Siyar

“Jag har lagt märke till att människor är mycket mer generösa med deras åsikter än med deras pengar. I min långa studie i denna fråga, har detta aldrig motbevisats oavsett otaliga observationer. Då jag inte kan förstå orsaken till detta, antar jag att det måste vara medfött i den mänskliga naturen.”


“Det finns ingen värre olycka för kunskap eller lärda än när utomstående inkräktar. De är ovetande och tror att de är kunniga; de ruinerar allting och tror att de hjälper till.”

“Tålamod i ansiktet på andras oförskämdhet är av tre slag: tålamod med någon som har makt över dig när du inte har någon makt över honom; tålamod med någon som du har makt över när han inte har någon över dig; slutligen tålamod med någon när ingen av er har makt över den andre. Den första sorten är förödmjukande och förnedrande; det är ingen dygd. Rådet till någon som är rädd för att hamna i den outhärdliga situationen vore att avstå allting och springa iväg. Den andra sorten är en dygd, den är välgörande, det är den sanna ödmjukheten vilken karaktäriserar dygdiga själar. Den tredje sorten består av två slag. Oförskämdheten kan uppstå från missförstånd eller av rädsla, och den som är felaktig kanske inser fulheten i hans agerande och ångra det. Att vara tålmodig med honom är en förtjänst och en skyldighet, detta är sann godhet. Men för en person som överskattar sitt eget värde och är stolt och arrogant och inte känner någon ånger för hans handling, att tolerera det vore förödmjukande, det uppmuntrar de felaktiga i hans felaktigheter, därför att han kommer att agera mer våldsamt och det vore dumt att agera på samma sätt. Det mest intelligenta draget här vore att låta honom veta att du avstår från att göra så för att han är under förakt och ovärdig din uppmärksamhet. Inget mer är nödvändigt. Beträffande det oförskämda beteendet hos lägre klasser, är det enda botemedlet att bestraffa det.”

“Om du är stolt över din intelligens, påminn dig om alla dåliga tankar som inträder ditt sinne, de svekfulla hoppen som kommer att angripa dig, då kommer du inse hur kraftlös din intelligens är.”

“Det finns ingen värre kritik än den av en man som upphöjer en kvalitet hos dig som du inte innehar, därav drar uppmärksamheten till dess frånvaro.”

“Det finns inget bättre beröm än den av en man som förebrår dig för ett fel du inte har, därav dra uppmärksamheten till din förtjänst, och han ger dig din vedergällning på honom genom att exponera sig själv för vederläggning och förebråendet att ha baktalat dig.”

“Vemhelst som kritiserar dig bryr sig om din vänskap. Vemhelst som lyser upp dina fel bryr sig inte alls om dig.”

“När du ger råd, ge det inte bara på villkor att det kommer att accepteras. Medla inte endast om din medling är accepterad; ge inte bort en gåva enbart om du bli kompenserad. Gör det endast för att praktisera dygd och för att göra vad du bor göra vid rådgivning, medling eller när du är generös.”

Tags | , , ,

Submit a Comment