Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Kitab az-Zuhd

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Sammanställare Imam Ahmad bin Hanbal.

1 – Berättarkedja (Isnâd) på själva boken, utelämnad.

2 – Abi Hurayra berättade att Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – sade: “För den som ger sig iväg till, eller tar sig till, moskén förbereder Allâh för honom en högre plats i paradiset för varje gång.” [Bukhârî & Muslim]

3 – ’AbdAllâh sade: Det nämndes för Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – att en man sov hela natten till morgonen [utan att vakna för gryningsbönen – övers]. Han [profeten] – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – sade: “Det är en sådan man i vilkens öra eller öron djävulen urinerar.” [Bukhârî & Muslim]

4 – ’Alqamah sade: Jag frågade ’Â’isha hur Allâhs sändebuds – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – bön var. Hon svarade, “Vem av er skulle klara av det som Allâhs sändebud klarade av? Hans handlingar var utan uppehåll.” [Bukhârî & Muslim]

5 – Masrûq berättade att ’Â’isha sade, “i sina rukû’ och sudjûd brukade Allâhs budbärare oftare säga: ‘Upphöjd och prisad vare Du O Allâh vår Herre, O Allâh förlåt mig.'” [Bukhârî & Muslim]

6 – ’Â’isha sade: “Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – köpte mat på krita av en jude och han lämnade en sköld i pant.” [Bukhârî & Muslim]

7 – Abi ’Abdullâh al-Djadaliy berättade, “Jag sade till ’Âïsha: ‘Hur var profetens karaktär när han var med sin familj?’ Hon svarade: ‘Han hade den bästa karaktären av alla människor! Han handlade inte skamlöst, han var inte högljudd på marknaden och gav inte igen med ont utan förlät och bad själv om ursäkt.'” [Tirmidhi, Ibn Hibbân, Ahmad, Autentisk (sahîh) enligt al-Albâni]

8 – Hishâm bin ’Urwat berättade att en man frågade ’Â’isha, “Vad gjorde Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – i sitt hem?” Hon svarade, “Han lappade kläder och lagade skor.” [Ahmad]

9 – al-Aswad sade: “Jag sade till ’Â’isha, ‘Vad gjorde Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – när han kom hem?’ Hon svarade, ‘Han var till sin familjs tjänst och när det blev tid för att be gick han ut och bad.” [Bukhârî]

10 – Masrûq berättade att ’Â’isha sade, “Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – lämnade inte en dinar eller dirham, kamelsto eller kamel och han lämnade inget testamente efter sig.”(1) [Bukhârî & Muslim]

11 – Ibn ’Abbâs sade, “När Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – dog lämnade han varken dinar eller dirham, ingen tjänare eller tjänarinna utan det han lämnade efter sig var en sköld som pantsatts för 30 sa’(2) hos en judisk [köpman]. [al-Haythamî, som menade att den var autentisk, i boken Madjmâ’a az-zawâ’id]

12 – Abi Hurayra sade, “Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – kritiserade aldrig maten. Om han tyckte om den åt han av den och om han inte tyckte om den lät han bli.” [Muslim]

13 – Djâbir bin ’Abdullâh sade, “När Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – ombads om något svarade han aldrig nej.” [Bukhârî & Muslim]

14 – Anas berättade att Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – en dag sade, “Jag svär vid Den som håller Muhammeds själ i Sin hand – kvällen har inte sänkt sig över Muhammeds hushåll då han haft en handfull spannmål eller en handfull dadlar kvar. Och vid den tiden hade han nio hushåll och nio kvinnor” [Bukhârî]

15 – Abu Hurayra sade, “Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – kritiserade aldrig maten. Om han tyckte om den åt han av den och om han inte tyckte om den höll han tyst.” [Autentisk, Muslim]

16 – Anas berättade att en jude bjöd [Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser] på kornbröd och gammalt djurfett och att han tog emot det.

17 – Ruh Bin ’Ubâdah berättade att Bustâm b. Muslim berättade att han hörde Mu’âwiyah b. Qurra säga: “Min far berättade för mig: ‘Vi levde en tid med vår profet – över honom vare Allâhs frid – och vi hade inte någon mat förutom de två svarta.’ Och så frågade han, ‘Vet ni vad de två svarta är?’ och vi svarade, ‘Nej.’ Han sade, ‘[Det är] dadlar och vatten.’ [Återgivet av al-Haythami i hans samling az-Zawâ’id]

18 – ‘Â’ishah – må Allâh vara nöjd med henne – sade, “Min far – hon menar profeten – över honom vare frid – lämnade detta livet (dunyâ) utan att ha ätit sig mätt ens på hårt bröd (khubz al-barr– ett arabiskt hårt bröd som måste blötas för att kunna tuggas – övers. anm.) [at-Tabarâniy, al-Bukhârîy har samma berättelse men med orden khubs al-sha’îr, kornbröd].

19 – Hishâm b. ’Urwah hörde från sin far [som berättade att han hörde] att ‘Â’ishah sade: “Jag svär vid min Herre att det brukade gå mer än en månad utan att det bakades något bröd i profetens hushåll.” Han [Hishâms far] frågade, “O troendes moder, vad åt profeten – över honom vare frid?” Hon svarade: “Vi hade grannar som var ansâr (dvs bland de som hade tagit emot profeten och de troende i Medina då de utvandrat från Mecka – övers anm.) och de hade yoghurt som de gav en del av till Allâhs sändebud.” [Ibn Mâdjah, autentisk enligt al-Albâni].

20 – ’Abdullâh sade: “Vår far sade att ’Atâ bin Abi Rabâ sade, ‘En man kom till Profeten – över honom vare frid – då han låg ner lutad på en kudde och framför honom stod en tallrik med ett platt tunt bröd (raghîf)’ och han berättade att, ‘Han lade ner brödet på marken och flyttade på kudden och sade, ‘Sannerligen är jag en tjänare, jag äter som en tjänare och sitter som en tjänare sitter.'” [Berättad av Ibn Abi ’Âsim i boken az-Zuhd]

21 – Abi Sâleh sade: “Profeten – över honom vare frid – bjöds på mat, när han var färdig – och en gång sade han, ‘när han ätit färdigt’ – tackade han Allâh. Sedan sade han, ‘Jag har inte fyllt min mage med varm mat sedan den och den gången.'” [Ibn Mâdjah, svag (da’îf) enligt al-Albâni].

22 – Hâzim sade: “Jag hörde Hasan säga, ‘En man kom till profeten – över honom vare frid – då han låg ner lutad på en kudde och framför honom stod en tallrik med ett platt tunt bröd (raghîf)’ och han fortsatte, ‘Han lade ner brödet på marken och satt och åt, och han sade, ‘Sannerligen är jag en tjänare, jag äter som en tjänare och sitter som en tjänare sitter.'”

23 – Yazîd b ’Abdullâh b. Qasît sade: “Allâhs sändebud fick en kanna saft, när de hällde upp frågade han, ‘Vad är det?’ och de svarade, ‘Mandeldryck’. Då sade Allâhs sändebud, ‘Ta bort det från mig, denna dryck är för mutrafîn – de som ger sig hän åt lyx och överflöd!’ [Abi ’Âzim i Kitâb az-zuhd, Ibn al-Mubarak i Kitâb az-zuhd, Abu Na’îm i al-Hilya och Ibn Sa’d i at-Tabaqât].

24 – Mu’âdh ibn Jabal sade: “När Allâhs sändebud  skickade honom till Jemen sade han till honom, ‘Akta dig för lyx, sannerligen är Allâhs tjänare inte de som lever i lyx.'” [al-Haytham i Madjmâ’ az-zawâ’id, Ahmad sade, dess män [i berättarkedjan] är tillförlitliga].

25 – Badîl al-’Uqaylîy sade: “Profetens ärm gick till handleden.” [Ibn Abi Shayba i Munsîf]

26 – ’Aliy bin Zayd berättade att Allâhs sändebud – över honom vare frid – såg att ’Alâ ibn Khudrimi bar en koptisk långärmad skjorta, så han bad om en vass kniv varpå han klippte av ändarna kring ärmen. [Ibn abi ’Âsim i Kitâb az-zuhd].

27 – Husayn sade: Att Allâhs budbärare sade: “Jag rider inte på en rödfärgad(3) [sadel] och jag klär mig inte i kläder färgade med saffran och tar inte på mig en skjorta vars manschetter är av siden.” Han [dvs återberättaren] sade, “Och al-Hasan pekade på sin skjortficka och sade, ‘Sannerligen har mannens parfym doft utan färg medan kvinnans parfym har färg utan doft.'” [Autentisk enligt al-Albâni]

64 – Allâhs sändebud – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – sov på en halmmatta som lämnade märken på hans sida. Då sade vi [dvs Profetens följeslagare], “Om du tillåter kan vi lägga under dig något mjukare.” Då svarade han, “Vad har jag med denna världen att göra? Liknelsen mellan mig och denna världen är som en resenär som reser en sommardag och tar en tupplur under ett träd och sedan går vidare.”

Fotnoter

1) Dvs att det inte fanns någonting att testamentera bort – övers.

2) Sa’, ett mått motsvarande en handfull med båda händerna kupade tillsammans – övers.

3) Arjuwân, en röd färg som var mycket dyr att framställa övers anm.

Tags | , , ,

Submit a Comment