Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Slöjan i mitt hjärta

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

För några veckor sedan bläddrade jag som vanligt igenom en dagstidning som låg på arbetsbordet. Bland de många olika artiklarna var det speciellt en artikel som stack ut ur mängden, ur media bruset, en artikel om en ung muslimsk tjej i tonåren. Vad artikeln egentligen handlade om har jag för länge sedan glömt. Men vad jag kommer ihåg är att den unga tjejen uttalade sig om varför hon inte bar den muslimska slöjan.


Efter att hon hade lagt fram olika argument och ursäkter till varför hon inte bar den muslimska slöjan, citerade hon sin mamma som rättfärdigade sitt val av att inte bära slöjan med följande ord: “Jag bär min slöja i mitt hjärta.”

Samtidigt som det var tragiskt att en ung muslimsk syster försökte bortförklara en tydlig föreskrift från Allah (se Koranen 24:31) till de troende kvinnorna kunde jag inte sluta begrunda frasen “Jag bär slöjan i mitt hjärta”.

Att bära slöjan i hjärtat lät vackert, det kunde jag inte förneka. Ett andligt förhållningssätt till den muslimska slöjan är både nyttigt och något som ofta glöms bort i den allmänna debatten. Men är det rätt och riktigt att välja att inte bära den muslimska slöjan utifrån ett sådant förhållningssätt? Efter att ha funderat ett tag på uttalandet och begrundat det började jag med Allahs nåd komma till insikt och förståelse. All lov och pris tillkommer endast Allah! Dessa insikter och tankar vill jag nu dela med mig till dig, kära läsare.

Att bära slöjan i hjärtat är en god och dygdig tanke om man utifrån det förstår vikten av att man måste kontrollera och behärska sina känslor och passioner. Om man utifrån det förstår att man måste tänka på hur man uppträder bland främmande män och vad man skickar för signaler. Att man lägger band på sina begär och drifter. Att man kämpar med sitt nafs, dvs. med sina egna drifter och begär, och så att säga täcker hjärtat med en slöja är en vacker liknelse. Men är detta synsätt av den muslimska slöjan fulländad, komplett och rätt?

Människan har både en fysisk och en andlig sida. Allah har skapat oss så. Islam är den enda religionen och livsåskådningen som på ett balanserat och måttfullt sätt bejakar människans både fysiska och andliga behov. Följaktligen kan vi i Koranens och Profeten Muhammeds  budskap till mänskligheten finna religiösa påbud om både sådant som rör människans inre tro och tankesätt samtidigt som vi också kan finna sådant som rör människans yttre aspekter, exempelvis alkohol förbudet.

Då människan har två sidor och då islam bejakar dessa två sidor av människan kan vi följaktligen inte förneka slöjans fysiska roll genom att åberopa att vi bejakar dess andliga roll. De lärda har konstaterat att den levande tron som finns i den troendes hjärta måste på ett naturligt sätt återspegla sig i individens yttre handlingar och attribut. På samma sätt som vår tro på att Allah har skapat oss måste återspegla sig i att vi avstår från att skada våra kroppar genom att förtära alkohol.

Således måste en sann och genuin slöja som täcker hjärtat från begär och lustar också manifestera sig i en fysisk slöja som sveper in den troende kvinnan. Ett friskt frö som får näring måste förr eller senare blomstra annars är det inte ett friskt frö.

Vad sker om man rubbar balansen mellan de yttre och de inre aspekterna av ens tro? Vad händer om man inte har en balanserad syn på slöjans fysiska och andliga sida? Om en kvinna väljer att täcka sitt hår med en slöja men nonchalerar att täcka hjärtat med en slöja då fyller inte den fysiska slöjan sin roll och funktion. Obalans uppstår. Exempel på detta finns det gott om och även många icke-muslimer ser detta och ställer sig undrande. “Jag såg en täckt muslimsk kvinna göra si och så.” Denna kvinna saknar trons sanna ljus i hjärtat. Hennes yttre attribut stämmer inte överens med vad som finns i hjärtat.

Om en kvinna å andra sidan som endast har slöjan i hjärtat men som inte följer vad Gud har föreskrivit för de troende kvinnorna i Koranen saknar både trons sanna ljus i hjärtat och den fysiska slöjan. Vi måste ifrågasätta personen som hävdar tron i hjärtat men där tron inte blomstrar i yttre attribut och handlingar.

Endast den kvinna som både täcker sig och som bejakar sitt hjärta genom att täcka det med en slöja bär trons sanna och starka ljus i hjärtat. Detta är en sant troende kvinna. Hennes levnadssätt återställer balansen mellan människans fysiska och andliga natur. Detta levnadssätt är Allah nöjd med och som Han skall belöna rikligt.

Tags | , , ,

Submit a Comment